Paneldebat: Hvordan måler vi bedst effekten af forskning?

DEBAT: Kommer dansk forskning godt nok ud til det omgivende samfund? Det er et af spørgsmålene, som deltagerne i denne nye paneldebat skal besvare. Mød panelet her.

Dansk forskning skydes ofte i skoene, at den på trods af verdensklasse på forskningssiden ikke kommer godt nok ud til det omgivende samfund. Danske universiteter scorer den ene topplacering på internationale ranglister efter den anden, mens Danmark som helhed udmærker sig på den europæiske innovationsrangliste.

Den europæiske rangliste tager udgangspunkt i, hvor meget man investerer i forskning og innovation. Derfor er der i disse år stigende fokus på effekt af investeringer.

Men hvordan måler vi bedst effekten af forskningen? Er der brug for et opgør med dansk forsknings traditionelle målsætninger og skal innovation og forskning måles efter samme målestok?

Det er nogle af de spørgsmål, som deltagerne skal forsøge at svare på.

Mød deltagerne her:

Kaare Aagaard 
Seniorforsker ved Dansk Center for Forskningsanalyse. Har en Ph.D i Social Sciences fra Aarhus Universitet.

Forsker: Det fuldt dækkende indikatorsystem er en illusion

Aagaard: Samfundseffekterne skal være et væsentligt kriterium

Ragnar Heldt Nielsen,
Direktør for GTS-foreningen, Godkendt Teknologisk Service. Er uddannet cand.scient.pol. med specialisering i anvendt datalogi fra Københavns Universitet i 1996.

GTS-foreningen: Dansk forsknings sølvmedalje er ikke helt retvisende

GTS: Mål os på det, vi skal være gode til

Peter Munk Christiansen,
Bestyrelsesformanden for Det Frie Forskningsråd (DFF). Peter Munk Christiansen har gennem mange år beskæftiget sig med politiske beslutningsprocesser og har blandt andet studeret udgiftspolitik og reformpolitik. Han er samtidig ansvarlig for ph.d.-uddannelsen på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

DFF: 5 veje til forskningsimpact

DFF: Fødekæden leverer nybrud til den forskningstunge industri

Jens Oddershede
Formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, DFiR. Han er professor, dr.scient. i kemi ved Institut for Fysik og Kemi på Syddansk Universitet, hvor han var rektor fra 2001. Jens Oddershede var formand for Rektorkollegiet fra 2005. Han forlod begge posterne i januar 2014 og vendte tilbage til en stilling som professor på SDU fra 1. maj 2014. Jens Oddershede har udover sit akademiske virke en lang række bestyrelsesposter og har været medlem af en række forskningsrådgivende råd og udvalg.

DFIR: Verdensmester i viden – og hvad så?

DFIR: Kan man måle samfundets værdi af forskningen?

Katrine Krogh Andersen 
Forskningsdekan på DTU. Pr. 1. juni 2016 begyndte Katrine Krogh Andersen i jobbet som forskningsdekan. Har en cand. scient. og ph.d. i fysik fra Københavns Universitet. Var tidligere forskningschef i DMI.

DTU: Vores viden giver værdi i virksomhederne

DTU: Det er universiteternes ansvar at sikre værdi

Harald Mikkelsen 
Formand for Danske Professionshøjskoler siden 2014. Derudover har Harald Mikkelsen været siden 2007 været rektor for VIA University College. Han har en cand.scient. og ph.d. i geologi fra Aarhus Universitet.

Professionshøjskolerne: Mål på samfundsrelevans og kvalitet

Professionshøjskolerne: Arbejdsdeling er vigtigere end målstyring

Peter Høngaard Andersen,
Direktør for Innovationsfonden. Siden 1. april 2014 har Peter Høngaard Andersen været direktør for Innovationsfonden. Han har 25 års ledelseserfaring, senest som Vicekoncerndirektør og Koncerndirektør i medicinalvirksomheden Lundbeck og interim CEO for European Brain Council. I årenes løb har Peter Høngaard Andersen været involveret i opstart af en række biotekvirksomheder, og han står bag en betydelig videnskabelig produktion og en række patenter.

Innovationsfonden: Vi har en tendens til at måle det simple

Innovationsfonden: Et bedre faktuelt grundlag til dansk forskning

Liselotte Højgaard
Formand for Danmarks Grundforskningsfond. Til daglig er Liselotte Højgaard klinikchef i Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET på Rigshospitalet og er desuden professor i medicoteknik ved Københavns Universitet.Grundforskningsfonden: Et robust, nemt system er målet

Yderligere indlæg:

KU-prorektor: Københavns Universitet skal evaluere al sin forskning

AAU: Nye værktøjer til at måle effekten af forskning

Forrige artikel GTS-foreningen: Dansk forsknings sølvmedalje er ikke helt retvisende GTS-foreningen: Dansk forsknings sølvmedalje er ikke helt retvisende Næste artikel KU-forskere: CBS-rapport om landbrugets rammevilkår er ubrugelig KU-forskere: CBS-rapport om landbrugets rammevilkår er ubrugelig