SF: Der er et alternativ til karakterræset

DEBAT: Karakterræset er stukket af, men det behøver ikke at være sådan, mener SF's Jacob Mark, der ser skriftlig feedback som et langt bedre alternativ på ungdomsuddannelser og universiteter. 
 

Af Jacob Mark (SF)
Undervisnings- og uddannelsesordfører

De fleste af os kender det. Nervøsiteten før en eksamen. Koldsveden, der indfinder sig, før man skal ind til det grønne bord. Ind til de 20 minutter, der afgør om det sidste halve års hårde arbejde har været besværet værd. Alt sammen blot for at få en karakter, som den endelige bedømmelse af vores evner inden for det specifikke fag eller kursus.

Vi er blevet vant til, at vores faglighed måles på en skala med syv trin. At vi skal tilrettelægge vores studietid og eksamensforberedelse i gymnasiet og på universitetet med henblik på at opnå en bestemt karakter. Netop af den grund knækker mange unge sammen i løbet af deres studietid. De bliver simpelthen hægtet af, fordi presset bliver for stort. 

Alternativet til ræset
De senere år har vi set, hvordan karakterkravene på nogle af de videregående uddannelser er eksploderet. Nogle steder kræver det endda et karaktergennemsnit på over 12 at blive optaget. Det er det mest åbenlyse tegn på, at karakterræset er stukket af. Men det behøver ikke at være sådan. Hvad er alternativet så?

SF mener, at vi bør gentænke hele måden, vi anskuer uddannelsessystemet på. At en studerendes evner ikke kan gøres op i et enkelt tal på et stykke papir. Vi tror på, at et karaktergennemsnit fra en ungdomsuddannelse ikke kan stå alene, når det skal afgøres, om personen har potentiale til at gennemføre en videregående uddannelse.

På de videregående uddannelser er det derudover vigtigt, at vi lægger karaktermentaliteten til side. Vi skal skabe studiemiljøer, hvor læring og dannelse er de vigtigste succeskriterier.

Derfor foreslår SF to konkrete tiltag: 

  1. Opret et nyt optagesystem på landets videregående uddannelser, der ikke kun tager udgangspunkt i karakterer, men også i de skriftlige udtalelser fra ungdomsuddannelsen, prøver, livserfaring og andre kompetencer.
  2. Etablér faglige og sociale miljøer på uddannelserne, så de studerende ikke bliver ”selvstuderende”.

Skriftlig feedback
Kun ved at tænke ud af boksen kan vi gøre op med karakterræset. Det er på tide, at vi fokuserer på andet end karaktererne, når elever og studerende skal bedømmes og optages. Vi mener grundlæggende, at skriftlig feedback er langt mere sigende end karakterer.

På den baggrund er det vigtigt at signalere, at studerendes dygtiggørelse afhænger af langt mere end blot evnerne til at bestå et fag med karakterer som pejlemærke.

Forrige artikel SDU: Universiteterne udfordres af radikal innovation SDU: Universiteterne udfordres af radikal innovation Næste artikel Lektor: Lyt til de andre uddannelser Lektor: Lyt til de andre uddannelser