Undersøgelse blandt teknologiledere: For få danske kandidater med de rette kompetencer

TEKNOLOGI: En undersøgelse foretaget af Akademiet for de Tekniske Videnskaber viser, at halvdelen af medlemmerne rekrutterer udlændinge, fordi der mangler danskere med de rette kompetencer.  

Danske teknologiledere har fortsat store udfordringer med at rekruttere velkvalificerede medarbejdere inden for de tekniske, naturvidenskabelige og digitale fag. Det mener ATV at kunne konkludere på baggrund af ATV's årlige undersøgelse. 

Hele 63 procent af medlemmerne, som er blevet spurgt i forbindelse med undersøgelsen, har i det forløbne år oplevet mangel på kvalificerede ansøgere ved stillingsopslag.

Og ATV mener, at der er tale om et stigende problem, da der i undersøgelsen året før kun var 48 procent, som svarede, at de havde oplevet mangel på kvalificerede ansøgere.

Login