Følg B 111 Etablering af privat læreruddannelse
(Uddannelses- og Forskningsministeriet)


Fremsat af: Kristian Jensen (MF (V)), Ulla Tørnæs (MF (V), fhv. minister og.MEP), Alex Ahrendtsen (MF (DF), formand, Odense Teater), Jens Henrik Thulesen Dahl (MF (DF)), Marianne Jelved (MF (R)), Lotte Rod (MF (R)), Katarina Ammitzbøll (MF (K), Københavns Storkreds), Mai Mercado (MF (K), statsrevisor, formand for FOF, fhv. børne- og socialminister), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (MF)
Ministerområde: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Status: Fremsat
28/1
2021
1. BEHANDLING

Salen: Etablering af privat læreruddannelse

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om etablering af privat læreruddannelse (B 111).

21/12
2020
FREMSAT

Lovforslag: B 111 (Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af privat læreruddannelse.