Følg L 159 Lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m
(Sundheds- og Ældreministeriet)

26/3
2020

Lovforslag: L 159 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v.

Læs mere