Følg L 167 Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer
(Uddannelses- og Forskningsministeriet)

9/6
2020

3. behandling

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (L 167).

Læs mere
4/6
2020

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (L 167).

Læs mere
12/5
2020
30/4
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (L 167).

Læs mere
31/3
2020

Lovforslag: L 167 (Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer. (Gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/958 af 28. juni 2018 om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv samt klageadgang i sager om erhvervspas og ved udsendelse af advarsler).

Læs mere