December 2018

Tirsdag 18. december

KL. 14:00
 • Samråd: Langtidsfravær i folkeskolen

  Folketingets Undervisningsudvalg har kaldt undervisningsminister Merete Riisager (LA) i åbent samråd om langtidsfravær i folkeskolen.

Onsdag 19. december

KL. 9:00
 • Salen: Finanslov for finansåret 2019 (3. beh.)

  3. behandling af 1. del af forslag til finanslov for finansåret 2019 (L 1).

Torsdag 20. december

KL. 9:00
 • Salen: Finanslov for finansåret 2019 (3. beh.)

  3. behandling af 2. del af forslag til finanslov for finansåret 2019 (L 1).

Januar 2019

Torsdag 10. januar

KL. 9:00
 • Konference: Danmark som førende testland

  Konferencen sætter spot på, hvordan Danmark bliver et attraktivt testland for  miljøteknologier, materialer, robotter eller fødevarer.

Tirsdag 22. januar

KL. 9:00
 • Konference: Et borgernært sundhedsvæsen

  "Nøglen til et borgernært sundhedsvæsen" er overskriften for KL's konference. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby deltager.

Onsdag 23. januar

KL. 13:00
 • Debat: Hvordan kan familieindsatser styrke den tidlige indsats?

  Dea holder debat under overskriften: Hvordan designer kommuner, civilsamfundsorganisationer og uddannelsesinstitutioner helhedsorienterede indsatser over for unge familier, forældre og mødre, der styrker de små børns livschancer.

KL. 13:00
 • Debat: Styrket familierettet indsats for små børns trivsel

  DEA inviterer til debat om Småbørnsløftet, og hvordan man styrker familierettede indsatser, der skal understøtte små børns udvikling og trivsel.

Torsdag 24. januar

KL. 10:00
 • Symposium: Tidlig sporing af kræft

  Forskere og læger inviterer til konference om tidlig detektion af kræft. 

Onsdag 30. januar

KL. 9:30
 • Konference: Skoleelevers basale færdigheder

  DPU holder konference om skolelevers basale færdigheder under overskriften "Er basis i orden?" og forskere fortæller om, hvordan lærere og elever bedst sikrer de basale færdigheder for fremtiden.

KL. 12:00
 • Konference: Kønsidentitet i sundhedsvæsenet

  KONFERENCE: Sundhedstyrelsen afholder international konference om, hvordan variationer i kønskarakteristika påvirker den enkelte, pårørende, og hvordan dette mødes i sundhedsvæsenet. 

KL. 12:00
 • International konference: Variationer i kønskarakteristika

  Sundhedsstyrelsen inviterer til international konference, som skal øge åbenhed og viden omkring variationer i kønskarakteristika.

Torsdag 31. januar

KL. 9:30
 • Konference: Videokonsultationer på sundhedsområdet

  Odense Universitetshospital m.fl. inviterer til konference om brugen af videokonsultationer i sundhedssystemet.

KL. 14:00
 • Afskedsreceptioner: Journalisthøjskolens rektor Jens Ofto Kjær Hansen

  Rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Jens Otto Kjær Hansen går med udgangen af januar 2019 af efter 16 års ansættelse, heraf 11 år som rektor, og i den anledning inviterer formanden Lisbeth Knudsen til reception.

Februar 2019

Mandag 4. februar

KL. 14:00
 • Konference: FN's 17 verdensmål

  Aarhus Universitet inviterer til konference om FN's verdensmål. Connie Hedegaard deltager.

Onsdag 6. februar

KL. 13:00
 • Projektbørs: Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på AAU

  Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet søger samarbejdspartnere i forbindelse med forårets projektarbejde på tre af instituttets uddannelser.

Onsdag 27. februar

KL. 9:00
 • Kursus: Skolehaver i teori og praksis

  Københavns Universitet afholder kursus om etablering og drift af for eksempel bihold, grøntsags- og frugtdyrkning eller anlæggelsen af større skolehaver, som kan indgå i en læringsmæssig kontekst.

KL. 10:00
 • Partnerdag: Kan Data forbedre fremtidens uddannelse?

  DEA inviterer til partnerdag om data i uddannelsessektoren. Hvordan kan komplekse datasæt forbedre uddannelse?

Marts 2019

Tirsdag 5. marts

KL. 9:00
 • Konference: Proteiner og kredsløb i hukommelsen

  Danmarks Grundforskningsfond inviterer i samarbejde med Københavns- og Aarhus Universitet til konference om hjerneforskning.

Maj 2019

Søndag 26. maj

KL. 9:00
 • Valg til Europa-Parlamentet i Danmark

  Der afholdes valg til Europa-Parlamentet i Danmark, hvor der denne gang skal vælges 14 medlemmer fra Danmark.

August 2019

Søndag 25. august

 • International konference: Fremtidens arbejde og arbejdsmiljø

  50 års-jubilæet for den internationale konference om arbejdsmiljø og ergonomi.