Februar 2019

Mandag 25. februar

KL. 9:30
 • Symposium og ceremoni: Nyt forskningscenter indvies

  Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) er med til indvielsen af nyt center for forskning i hudsygdomme.

KL. 17:15
 • Forelæsning og debat: Er demokratiet i krise?

  DR-vært og journalist Clement Kjersgaard gæster International Debate CBS til en snak om demokratiet. 

Tirsdag 26. februar

KL. 10:00
 • Seminar: Valg i Sydafrika

  DIIS afholder gratis seminar om valget i Sydafrika. 

KL. 15:00
 • Samråd: Økonomistudier

  Folketingets Uddannelses- og Forksningsudvalg har kaldt uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) i åbent samråd om økonomistudier.

Onsdag 27. februar

KL. 9:00
 • Kursus: Skolehaver i teori og praksis

  Københavns Universitet afholder kursus om etablering og drift af for eksempel bihold, grøntsags- og frugtdyrkning eller anlæggelsen af større skolehaver, som kan indgå i en læringsmæssig kontekst.

KL. 10:00
 • Partnerdag: Kan data forbedre fremtidens uddannelse?

  DEA inviterer til partnerdag om data i uddannelsessektoren. Hvordan kan komplekse datasæt forbedre uddannelse?

KL. 15:00
 • Reception: CBS' afgående rektor

  Rektor for CBS, Per Holten-Andersen, træder tilbage.

KL. 16:45
 • Gå-hjem-møde: Robotter i produktionen

  IDA inviterer til gå-hjem-møde om robotter og virtual reality's indtog i produktionen. 

Torsdag 28. februar

KL. 9:00
 • Konference: Grøn omstilling af cement- og betonproduktion

  Forsknings- og innovationsprojektet Grøn Beton II afholder konference om deres resultater inden for grøn omstilling af cement- og betonproduktion.

KL. 13:00
 • Prisuddeling: Årets EliteForsk-priser uddeles

  Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) uddeler dette års EliteForsk-priser. 

Marts 2019

Fredag 1. marts

KL. 13:00
 • Reception: Ny direktør for DTU Miljø

  I anledning af at Claus Hélix-Nielsen tiltræder som ny direktør for DTU Miljø indbydes til reception.

KL. 14:00
 • Seminar og reception: Jesper Jespersen tager afsked med RUC

  Der afholdes afskedsseminar og reception i forbindelse med Jesper Jespersens afsked med RUC.

Tirsdag 5. marts

KL. 9:00
 • Konference: Proteiner og kredsløb i hukommelsen

  Danmarks Grundforskningsfond inviterer i samarbejde med Københavns- og Aarhus Universitet til konference om hjerneforskning.

KL. 14:00
 • Konference: Fremtidens EU

  Tænketanken Europa inviterer til konference om euroskepticisme og EU's fremtid. 

Fredag 8. marts

KL. 10:00
 • Konference: Verdensmål, forskning og journalistik

  Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Danske Videnskabsjournalister afholder konference om FN’s verdensmål og journalisternes og forskningens rolle i forhold til dem.

KL. 10:00
 • Konference: FN's verdensmål, forskning og journalistik

  ATV og Danske Videnskabsjournalister afholder konference om FN's verdensmål, forskning, virksomhedsinitiativer og journalistik. 

Tirsdag 12. marts

KL. 9:00
 • Verdensmålskonference: Lokal samskabelse af globale løsninger

  KL holder konference om FN’s Verdensmål med særligt fokus på mål 17 om partnerskaber og samskabelse. 

KL. 9:30
 • Konference: Generation Skærm

  Konference om børns brug af smartphones og tablet, herunder den nyeste forskning om digital påvirkning og konsekvenserne heraf.

Onsdag 13. marts

KL. 8:30
 • Fremlægning: Analyse diagnostikkens rolle fremtidens sundhedsvæsen

  Roche Diagnostics inviterer til fremlæggelse af analyse om diagnostikkens rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

Torsdag 14. marts

KL. 9:30
 • Konference: Danskfagets fremtid

  Flere af landets uddannelsesinstitutioner inviterer til konference om danskfaget.