Januar 2021

Onsdag 13. januar

KL. 19:00
 • Pressemøde: Forlængelse af restriktioner

  Sundheds- og Ældreministeriet indkalder til pressemøde om forlængelse af tiltag og restriktioner i forbindelse med covid-19 i Danmark. 

KL. 10:00
 • Deputation: Center for Landdistriktsforskning besøger Udvalget for Landdistrikter og Øer

  Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer får besøg af Center for Landdistriktsforskning vedrørende centerets forskning og administration.

Lørdag 2. januar

KL. 13:00
 • Bisættelse: Professor, generalsekretær Lars Arge (53)

  Generalsekretær i Videnskabernes Selskab og professor i datalogi på Aarhus Universitet, Lars Arge, er død, 53 år gammel og skal bisættes.

Fredag 1. januar

KL. 18:00
 • Statsministerens nytårstale

  Traditionen tro holder statsminister Mette Frederiksen (S) nytårstale nytårsdag.

December 2020

Tirsdag 22. december

KL. 9:00
 • Salen: Finanslov for finansåret 2021 (3. behandling, 1. del)

  3. behandling, 1. del, af forslag til finanslov for finansåret 2021 (L 1).

KL. 9:00
 • Salen: Finanslov for finansåret 2021 (3. behandling, 2. del)

  3. behandling, 2. del, af forslag til finanslov for finansåret 2021 (L 1).

Tirsdag 15. december

KL. 13:00
 • Salen: Lov om ansættelse i stillinger i folkekirken med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken med videre (L 25).

KL. 10:30
 • Onlinekonference: Power-to-X-strategiens betydning for grøn omstilling

  Konferencen sætter fokus på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med en national strategi for Power-to-X. Forskere, industri og politikere diskuterer forskningens betydning for udviklingen af strategien.

November 2020

Torsdag 26. november

KL. 11:15
 • Deputation: Henrik Larsen besøger Skatteudvalget

  Folketingets Skatteudvalg får besøg af Henrik Larsen omkring fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og midlertidig forhøjelse af bundfradrag med videre vedrørende, L 30.

KL. 10:00
 • Konference: Horizon Europe

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer på kickoffkonference for nye EU-programmer for uddannelse, forskning og innovation.

KL. 9:00
 • Topmøde: Unges trivsel under covid-19

  Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen og kulturminister Joy Mogensen inviterer aktører og interessenter til virtuelt topmøde om unges trivsel under covid-19. 

Tirsdag 24. november

KL. 13:00
 • Salen: Akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (L 27).

KL. 13:00
 • Salen: Lov om Studievalg Danmark (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Studievalg Danmark (L 26).

Lørdag 21. november

KL. 10:00
 • Uddannelsesforbundets kongres 2020

  Uddannelsesforbundet afholder kongres 21.-22. november i København.

Torsdag 19. november

KL. 9:00
 • Arrangement: Robotbrag i Odense

  Teknologisk Institut og Danish Industrial Robot Association, DIRA, samler robotaktører og robotteknologisk nysgerrige virksomheder til stort robotarrangement i Odense. 

Onsdag 18. november

KL. 13:00
 • Salen: Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (L 78).

Tirsdag 17. november

KL. 12:00
 • Konference: ATV's teknologiske topmøde 2020

  ATV inviterer til teknologisk topmøde, hvor de blandt andet vil starte en debat om en ny og bæredygtig teknologistrategi for Danmark.

Mandag 16. november

KL. 10:00
 • Danmarks Iværksætteruge: Grøn genstart

  Årets iværksætteruge har fokus på iværksættere, der kan genstarte Danmark i en mere grøn og bæredygtig retning.

Onsdag 11. november

KL. 8:00
 • AFLYST: Morgener med mening: Hvordan når vi verdensmålene?

  Arrangementet er aflyst grundet coronasituationen. Hvor er status på den bæredygtige dagsorden, og hvad skal vi fokusere på, hvis vi skal nå i mål i 2030? Det fortæller professor emeritus ved Aarhus Universitet Steen Hildebrandt om til det andet 'Morgen med mening'-arrangement i rækken.

Mandag 9. november

KL. 9:00
 • Konference: Fokus på grøn digitalisering

  'Green Digitalization 2020' byder på tre forskellige konferencer om grøn digitalisering inden for energi og mobilitet. De finder sted i Kolding, København og online.