November 2019

Tirsdag 12. november

KL. 9:30
 • Fødevarekonference: Cirkulær økonomi

  Tænketanken Frej holder fødevarekonference med fokus på cirkulær økonomi. 

KL. 9:00
 • Konference: Udvikling af det europæiske uddannelsessamarbejde

  Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til konference om kvalitet i mobilitetsprojekter. 

Fredag 8. november

KL. 8:30
 • Møde: Grønt topmøde Fyn

  De fynske kommuner inviterer erhvervslivet, organistioner og forsyningsselskaber til Grønt Topmøde Fyn med fokus på FN's verdensmål nummer 17 om partnerskab for handling. 

Torsdag 7. november

KL. 14:00
 • Forelæsning: Isi Foighel dag med Connie Hedegaard

  Institut for Menneskerettigheder afholder for 11. gang Isi Foighel dag til minde om Isi Foighels indsats i udbredelsen af menneskerettighederne. Tidligere EU-kommisær Connie Hedegaaard deltager.

KL. 13:00
 • Møde: Ekspertmøde om kvinders rettigheder i krig og fredsprocesser

  Folketingets Udenrigsudvalg og Oxfam Ibis holder ekspertmøde om kvinders rettigheder i krig og fredsprocesser. Udviklingsminister Rasmus Prehn (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) deltager.

KL. 10:00
 • Konference: Mere lighed i sundhedsområdet

  Skævheden inden for sundhed er det store emne til konferencen "Sundhed for alle '19". Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) deltager.

KL. 10:00
 • Konference: Grøn velfærd

  Green Care Netværket inviterer til konference om, hvordan man kan skabe bedre og billigere velfærd, nye jobs og mere inklusion gennem natur, have og landbrug.

KL. 9:30
 • Arrangement: Døgnrytmelys og sansestimuli til demensramte

  Welfare Tech, Chromaviso og Odense Kommune inviterer til arrangement om døgnrytmelys og sansestimuli til mennesker med demens.

Onsdag 6. november

KL. 12:30
 • Konference: Nå verdensmålene gennem design

  Design spiller en fremtrædende rolle, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at nå verdensmålene. Det sættes der fokus på til konferencen Nå de 17 - via design.

Oktober 2019

Torsdag 31. oktober

KL. 10:00
 • Konference: Forskningsfinansiering

  Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd inviterer til konference om forskningsfinansiering. 

KL. 9:30
 • Møde: Akademikernes ledelsestopmøde 2019

  Akademikerne holder ledelsestopmøde med temaet "ledelse på tværs af fag". Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard, og departementchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Agnete Gersing, deltager.

KL. 9:00
 • Åbning: Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom

  31. oktober åbner videncenter for multisygdom og kronisk sygdom. I den anledning inviterer Region Sjælland til temadag.

Onsdag 30. oktober

KL. 9:00
 • Konference: Grønne løsninger i teknologi

  DTU inviterer til nordens største universitetsdrevne teknologikonference - i år med særligt fokus på klimavenlige løsninger. 

Tirsdag 29. oktober

KL. 10:00
 • Åbent pressemøde: Danske børns læsekompetencer online

  Aarhus Universitet inviterer journalister, skoleledere, lærere og andre interesserede til pressemøde om resultaterne fra ePIRLS 2016.

Torsdag 24. oktober

KL. 14:00
 • Bisættelse: Kræftforsker, professor Henning Torbøl Mouridsen (80)

  Henning Torbøl Mouridsen (80). Fhv. overlæge & professor, Onkologisk Klinik, Finsencentret, Rigshospitalet.

KL. 13:00
 • Deputation: DTU Aqua besøger Forsvarsudvalget

  Folketingets Forsvarsudvalg får besøg af DTU Aqua vedrørende et nyt forskningsskib.

KL. 10:00
 • Salen: Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (L 35).

Tirsdag 22. oktober

KL. 14:00
 • Konference: HF fylder 50 år

  I anledningen af ungdomsuddannelsen HF's 50 års fødselsdag afholder Danske Gymnasier konference om uddannelsen. Forhenværende undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) deltager.

KL. 11:30
 • Konference: Vækst gennem viden

  Teknisk Landsforbund inviterer i anledning af sit 100 års jubilæum til konference med fokus på, hvordan vækst skabes gennem viden. Blandt andre deltager beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og erhvervsminister Simon Kollerup.

KL. 10:00
 • Salen: Finanslov for finansåret 2020 (1. beh.)

  1. behandling af forslag til finanslov for finansåret 2020 (L 1).