CHEFKONSULENT TIL DET JURIDISKE FAKULTETS EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

Søg dette job
Kan du se mulighederne og perspektiverne i at udvikle et nyt og spændende område på Det Juridiske Fakultetet? Så skal du måske være vores nye chefkonsulent med ansvar for at udvikle efter- og videreuddannelsesaktiviteterne ved fakultetet. Der søges en ambitiøs, forretnings-orienteret og handlekraftig chefkonsulent til at stå i spidsen for de nye aktiviteter. Opgaver Det Juridiske Fakultet har et stort potentiale som udbyder af professionel efter- og videre-uddannelse. Fakultetet har udarbejdet en ambitiøs plan for udvikling af området. Chefkonsulenten, refererer til fakultetsdirektøren, får ansvar for at etablere og opbygge fakultetets efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Ambitionerne er høje. Chefkonsulentens hovedopgaver:
 • I samarbejde med direktion og interne interessenter udarbejde en forretningsplan, der konkretiserer fakultetets indsatser og vækststrategi for efter- og videreuddannelse, herunder præcisere målgrupper, ydelser, levering, salg og økonomi.
 • I samspil med fakultetets VIP'ere og kunder udvikle og tilpasse konkrete produkter og ydelser, der imødekommer deltagernes behov med praksisnært indhold, casebaseret undervisning og problemorienteret læring.
 • Udarbejde værktøjer til effektfuld kommunikation og markedsføring af de konkrete ydelser, herunder opdatering af hjemmeside og målrettet markedsføring overfor potentielle brugere og organisationer.
I udviklingen af området kommer du til at arbejde tæt sammen med fakultetets forskere, den øverste ledelse på fakultetet samt danske og internationale samarbejdspartnere. For en fyldestgørende beskrivelse af chefkonsulentens opgaveportefølje henvises til stillings- og personprofilen på universitetets og MUUSMANNs hjemmesider Personen Chefkonsulenten skal have et skarpt kommercielt blik med flair for at skabe og markedsføre akademiske ydelser og produkter i et marked med stor konkurrence og skiftende vilkår. Chefkonsulenten skal have gode kommunikationskompetencer, være ambitiøs, iderig og handlekraftig, og må også gerne have erfaring med deltagelse i opbygning af organisation og nye aktiviteter, f.eks. erfaring fra supportfunktion i en executive-sammenhæng. Den nye medarbejder skal være akademiker, og have god forståelse for universitetets kultur og det samspil med omverdenen. Det vil være en fordel at have relevant erfaring med udviklingsrettede og ledelsessupporterende funktioner, samt besidde et tydeligt ledelsespotentiale, og dermed gerne tænke stillingen som en mulighed for at bidrage til realiseringen af egne fremadrettede ledelsesambitioner. Løn og ansættelsesvilkår Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og AC overenskomst med indplacering som Chefkonuslent. Ansøgningsfrist: 30. maj 2022. Tiltrædelse: 1. august 2022. Kontakt gerne fakultetsdirektør Jan A. Nielsen på telefon 30 50 64 69 eller Lars Muusmann, MUUSMANN A/S på telefon 40 76 72 27. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Stillingen søges via knappen "søg dette job" her på siden.
  Søg dette job
  Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen