Det Kongelige Akademi søger chef for kommunikation og ledelsessekretariatet
På Det Kongelige Akademi, som er en internationalt anerkendt forsknings- og uddannelsesinstitution inden for arkitektur, design og konservering, har vi ambitioner om et højt niveau i vores kommunikation og ledelsesunderstøttelse. Vi går op i at kommunikere vores viden og værdier til omverdenen og at medarbejdere og studerende er velinformeret om institutionen. Som leder af afdelingen for kommunikation og ledelsessekretariatet bliver du en væsentlig aktør i dette arbejde.

Om stillingen Vi tilbyder en spændende position, som indebærer både personaleledelse, koordinering internt i organisationen og håndtering af eksterne interessenter. Til stillingen hører budgetansvar samt personaleledelse for lige nu 10 medarbejdere. Du vil have reference til prorektor, men vil på kommunikationsområdet have en tæt dialog med rektor. Det er tale om en stilling med meget samarbejde med både øverste ledelse, administrative og faglige miljøer og med rig mulighed for selv at præge stillingen. Det Kongelige Akademi er karakteriseret ved et engageret miljø med god energi, stor ansvarsfølelse og høj faglighed. Du får til ansvar at lede enhedens medarbejdere på en professionel og motiverende måde og sikre drift og målopfyldelse indenfor afdelingens opgaveportefølje, der består forskellige hovedarbejdsområder, herunder bl.a.:
  • Udvikle kommunikations- og pressestrategier og føre dem ud i livet med synlig effekt og sikre den løbende drift med intern og ekstern kommunikation på en række platforme herunder eksterne medier, nyhedsbreve, web, intranet og sociale medier
  • Varetage sekretariatsunderstøttelse af bestyrelse, rektorat, direktion og råd/udvalg - hvilket bl.a. indebærer klassiske sekretariatsopgaver men også opgaver relateret til strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet, strategiopfølgning, politisk interessevaretagelse mv.
  • Understøtte kvalitetssikring af uddannelsesområdet, hvilke fx omfatter udvikling af kvalitetssystemet, løbende analyser og rapporter samt dialog med uddannelsesledelse og miljøer. Dertil kommer at understøtte akkreditering af nye uddannelser og institutionsakkreditering.
Din profil Vi forventer, at du har en relevant videregående kommunikationsuddannelse, stor erfaring med kommunikationsfeltet samt dokumenteret erfaring inden for ledelse og koordinering af kommunikation og sekretariatsbetjening - gerne fra komplekse vidensorganisationer som fx et universitet. Du er en stærk kommunikatør, der kan arbejde strategisk og med her og nu kommunikation til forskellige kanaler. Det er væsentligt, at du har gode skriftlige kommunikative kompetencer. Du har stor empati og samarbejdsevner, som gør at du kan begå dig i et komplekst forsknings- og uddannelsesmiljø og du formår at skabe gode processer, herunder koordinere og lede mellem forskellige aktører og interessenter. Du er dygtig til at opbygge relationer med både ledere og de mange dygtige kollegaer. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning vil ske som chefkonsulent med personaleledelse i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring. Stillingen er en fast fuldtidsstilling og er til besættelse snarest muligt. Ansøgningen Ansøgningen sendes elektronisk så den er Det Kongelige Akademi i hænde senest mandag den 23. oktober 2023 kl. 08.00. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Til ansøgningen vedlægges opdateret CV, dokumentation for uddannelse og evt. andre relevante bilag. Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke. Ansøgninger vil blive behandlet fortroligt. Det Kongelige Akademi forbeholder sig ret til at anvende personlighedstest og cases som led i rekrutteringsprocessen. Yderligere oplysninger Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til prorektor Svend Lawaetz på tlf.: 4170 1503 eller mail [email protected] Læs mere om Det Kongelige Akademi på www.kglakademi.dk Det Kongelige Akademi er en mangfoldig arbejdsplads, som anser diversitet for at være en styrke. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede ansøgere til at søge stillingen.
Om Det Kongelige Akademi
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering er et internationalt anerkendt akademi, der uddanner kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for uddannelser, samfundet og arbejdsmarkedet. Det Kongelige Akademi er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsmini-steriet og har ca. 1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk.

Læs mere om Det Kongelige Akademi på vores hjemmeside www.kglakademi.dk


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00