Forsknings- og analysechef med gennemslagskraft til Scleroseforeningen
Sclerose er en uhelbredelig, fremadskridende og invaliderende sygdom, som rammer flere og flere danskere - men der er håb i forskningen. Du kommer til at stå i spidsen for vores forsknings- og analyseafdeling, som sikrer, at vi har den nødvendige viden til at hjælpe de mere end 18 tusinde danske familier, der har sclerose som en del af livet

Scleroseforeningen er med knap 20 mio. kr. om året den største bidragsyder til den uafhængige scleroseforskning i Danmark. Vi støtter såvel medicinsk som bred sundhedsvidenskabelig forskning. Vores forsknings- og analyseafdeling udfører et betydeligt forsknings-, dokumentations- og analysearbejde med særligt fokus på livskvalitet blandt patienter og pårørende. Det skal sikre viden om sygdommen og dens konsekvenser til brug for beslutningstagere på sundheds-og socialområdet og for udviklingen af vores tilbud til sclerosepatienter og deres pårørende. Som chef for vores forsknings- og analyseafdeling skal du sikre, at vi har den nødvendige viden om behandling og livsvilkår, du skal være med til at udvikle ny viden både nationalt og internationalt, og du skal være garanten for, at vi altid udtaler os på baggrund af viden og fakta. Du bliver chef for en afdeling med p.t. 6 super dygtige medarbejdere, der har ansvaret for at bedrive forsknings- og analysearbejde med udgangspunkt i medlemsforhold, medlemsønsker og medlemsbehov. Samtidig skal du sikre, at Scleroseforeningen er en værdsat og værdifuld samarbejdspartner for danske og internationale forskningsmiljøer samt myndigheder på sundheds- og socialområdet. Endelig skal du have et skarpt blik på, hvordan vores viden kan indgå i faglige- og politiske overvejelser om fremtidens sundhedsvæsen. Du bliver en nøgleperson i kampen mod sclerose og kampen for at sikre de bedst mulige livsvilkår for mennesker med sclerose og deres pårørende. Dit nye spændende job Scleroseforeningens kommende forsknings- og analysechef har blandt andet følgende opgaver:
 • Initiere og sikre dokumentations-, analyse- og forskningsarbejde om forhold, der påvirker sclerosepatienter og deres pårørende
 • Være med til at fremme interessen for at beskæftige sig med sclerose i forsknings- og fagmiljøer
 • Stå i spidsen for foreningens interne forskningsafdeling, der har fokus på forskning baseret på medlemsønsker og -behov
 • Sørge for, at vi går forrest i anvendelse af PRO-data samt patient- og pårørendeinddragelse i forskning
 • Repræsentere Scleroseforeningen i danske og internationale fagmiljøer og overfor sundhedsmyndigheder, hvor du bidrager med din indgående baggrundsviden om alle forhold, der påvirker livet som sclerosepatient
 • Være den person, man går til, når der er behov for dokumenteret viden om sclerosepatienters og pårørendes forhold
 • Sammen med foreningens professor i neurologi, står du i spidsen for foreningens støtte til medicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning
 • Være foreningens repræsentant i scleroseforskningsmiljøer i Danmark og internationalt
 • Udvikle og fremme foreningens politikker på social- og sundhedsområdet
 • Være foreningens "ansigt" udadtil, når faglig viden om scleroseforskning og dokumentation skal formidles
 • Indgå i topledelsen af en forening med 3 organisatoriske enheder, der har mere end 300 medarbejdere og en samlet omsætning på mere end 200 mio. kr.
Dine kompetencer For at den kommende chef for Forskning og analyse kan lykkes, lægges der blandt andet vægt på følgende faglige kvalifikationer og kompetencer:
 • Dokumenteret ledelseserfaring, gerne fra en politisk ledet organisation inden for social-, handicap- eller sundhedsområdet
 • Bundsolid og dokumenteret erfaring med kompliceret analyse- og dokumentationsarbejde
 • Erfaring med organisatorisk ledelse og ledelse af udviklingsprocesser
 • Erfaring med og dygtig til formidling, uanset om det er i forhold til medier eller fagmiljøer
 • Solid erfaring med kvalitativ eller kvantitativ forskning indenfor sundheds- eller socialområdet
 • Erfaring med at arbejde med PRO-data og patientinddragelse
 • Du har en lang videregående uddannelse indenfor sundheds- eller samfundsvidenskab, gerne med en ph.d. eller anden relevant videreuddannelse
 • Du taler flydende engelsk og er en inspirerende oplægsholder
Dine personlige egenskaber Vi forestiller os, at du er:
 • En dygtig, inspirerende og tillidsfuld personaleleder
 • Strategisk, helhedsorienteret og med et godt overblik
 • Udpræget dygtig til at drive processer med mange forskellige mennesker og interesser
 • Analytisk stærk
 • Struktureret og med gennemslagskraft
 • I stand til at kommunikere komplekse problemstillinger kort og overskueligt
 • Dygtig til at skabe netværk, uanset om det er med frivillige, fagprofessionelle eller embedsmænd i myndigheder og ministerier
 • Du har et personligt engagement i det, du beskæftiger dig med
 • Du ser ledelse som et samarbejde på tværs
 • Du er uformel og ikke bange for at løse uforudsete opgaver
Herudover skal du trives som en del af ambitiøs ledelsesgruppe med højt til loftet og en direkte og uformel tone og med en præference for konsensusbaserede beslutningsprocesser. Du refererer til foreningens direktør. Evt. yderligere informationer eller spørgsmål kan stilles til adm. direktør Klaus Høm på tlf. 4046 3446 eller [email protected]. Du bliver en del af en stærk patientforening Foreningen er en af landets største patientforeninger med 56.000 medlemmer og faste bidragsydere. Du får en spændende og udfordrende stilling i en udviklingsorienteret forening med dygtige og engagerede medarbejdere og frivillige. Tiltrædelsesdato er 1. august 2023. Lønnen fastsættes efter kvalifikationer, og der tilbydes en attraktiv pensionsordning inkl. sundhedsforsikring. Scleroseforeningens sekretariat holder til i nye lokaler i det centrale Valby. Vi er næsten 100 medarbejdere, hvoraf ca. 65 arbejder i Valby. Tonen er uformel med stor fleksibilitet og selvstændighed i tilrettelæggelsen af arbejdet. Vi har gode muligheder for hjemmearbejde, og vi gør meget for at sikre god trivsel. Samtidig har vi både fagligheden og hjertet med i sagen - og derfor tager vi det personligt, når vi arbejder for en verden uden sclerose og for at forbedre vilkårene for de mennesker, der lever med sygdommen, og deres pårørende. Ansøgningsfristen er 1. juni 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 19. juni, hvorefter kvalificerede ansøgere skal gennemgå en personlighedstest i uge 25. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden.
Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening. Aktiviteterne omfatter forskning, patientstøtte, oplysning, samt drift af to sclerosehospitaler og en ferieby.

Foreningen har over 56.000 medlemmer og bidragsydere, heraf ca. 13.000 medlemmer med sclerose. Scleroseforeningen arbejder for lige muligheder for alle og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillinger i foreningen uanset køn, alder, race, religion, handicap eller etnisk baggrund

www.scleroseforeningen.dk


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00