Kreativ analytiker, der kan sætte tal på trafikale problemstillinger
Lyder samspillet mellem trafik, infrastruktur, økonomi, demografi og klima interessant? Er du optaget af, hvordan vores adfærd bliver påvirket af ændringer i samfundet, og kan du regne dig frem til de løsninger, der skaber værdi for samfundet? Så er denne stilling måske noget for dig.

At kunne transportere mennesker og gods nemt og sikkert frem er en gevinst for samfundet. Men med stigende trafik følger der også en række problemer. Vi søger en kollega, der vil være med til at analysere disse problemer og forskellige politiske tiltags konsekvenser for samfundet. "Vi udarbejder analyser, som udgør et vigtigt grundlag for beslutninger om Danmarks fremtidige infrastruktur og transportpolitik. Dit arbejde kommer til at gøre en forskel," fortæller afdelingsleder Andreas Egense. Dine opgaver Du skal gennemføre analyser af trafikale problemstillinger og bidrage til at udvikle vores kompetencer. Det er centralt, når der skal træffes beslutninger om at investere i ny trafikal infrastruktur eller indføre anden regulering, der påvirker trafikken. Du kommer til at bidrage til klassiske analyser som fx om en ny Kattegatforbindelse er en god investering for samfundet. Men vi forventer især, at du kan bidrage til at belyse spørgsmål, som vi ikke umiddelbart kan besvare med vores gængse værktøjer og tilgange. Tidligere har det fx været:
 • Hvad betyder den stigende e-handel for trafikken?
 • Får corona varig betydning for trafikken?
 • Hvad er konsekvenserne for turismen, hvis der etableres en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg?
 • Hvad er potentialet for distribution af varer på ladcykler?
 • Hvor skal ladeinfrastrukturen placeres, hvis det skal være lige så nemt at køre på el som på benzin og diesel?
Du står selvfølgelig ikke alene med at skulle besvare spørgsmål som disse. Du vil få god hjælp og sparring fra kompetente kollegaer og et stærkt eksternt netværk, der hjælper dig til at komme i mål med analyserne. Du er … … først og fremmest interesseret i at gennemføre kvantitative analyser på transportområdet og har en relevant akademisk uddannelse inden for fx planlægning, ingeniørvidenskab eller økonomi. Vi lægger vægt på erfaring fra forskningsverdenen, rådgiverbranchen eller det offentlige og forventer, at du kan byde ind på flere af følgende områder:
 • Netværk inden for forskningsverdenen
 • Overblik over relevante datakilder, metoder og tidligere undersøgelser
 • Statistisk forståelse
 • Evne til at tænke ud af boksen
 • Formidling af komplekse analyser på en måde, så det kan forstås bredt - både i skrift og tale
 • Projektledelse
På det personlige plan forventer vi, at du:
 • er indstillet på at udvikle dig selv og dine kollegaer
 • kan se analyserne i en større sammenhæng og ikke fortaber dig i detaljerne
 • har faglig integritet, men også evner at finde kompromiser
 • kan samarbejde med interne såvel som eksterne
Vi tilbyder dig En god og udfordrende arbejdsplads, hvor arbejdet foregår i et fagligt og uhøjtideligt miljø. Du bliver en del af afdelingen Transportanalyse, hvor du får 25 engagerede og dygtige kollegaer, der spænder bredt i forhold til alder og faglig baggrund. Vi er bl.a. økonomer, politologer, geografer, planlæggere og ingeniører. Vi gennemfører analyser, der ligger til grund for beslutninger om udbygning og styring af det statslige vejnet. Og så interesserer vi os for grøn omstilling af transporten, og hvordan fremtiden bliver på vores veje. "Hvis du gerne vil udfordres fagligt, have stor indflydelse på din opgaveløsning og arbejde sammen med nogle dygtige og hyggelige kollegaer, så er Transportanalyse en afdeling for dig," afslutter Andreas Egense. Løn- og ansættelsesvilkår - mulighed for ugentlige hjemmearbejdsdage Du ansættes og aflønnes i henhold til AC-overenskomsten, med mulighed for forhandling af tillæg. Afhængig af kvalifikationer og erfaringer er der mulighed for ansættelse som special- eller chefkonsulent. Vi prioriterer, at der er en god balance mellem familie og arbejde, og der vil være mulighed for ugentlige hjemmearbejdsdage. Dit ansættelsesområde vil være Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Tjenestested er Vejdirektoratet i afdelingen for Transportanalyse, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Læs mere Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Andreas Egense på telefon 2575 4570. Er du interesseret? Send din ansøgning m.m. senest 24. september 2023. Vi forventer at afholde samtaler i uge 39 og 40. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden eller via vores hjemmeside www.vejdirektoratet.dk. Vedhæft ansøgning, cv, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter. Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
I Vejdirektoratet skaber vi sammenhæng for de mange trafikanter, der hver dag benytter de danske statsveje. Det gør vi ved at udvikle, planlægge og anlægge infrastrukturen, så du kan møde på arbejde til tiden, få friske varer hver dag og rejse på tværs af landet, når du har brug for det.

Vi udvikler Danmarks infrastruktur og binder landet sammen. Det kræver løsninger, der balancerer mobilitet, miljø og trafiksikkerhed. Vores mange fagligheder bidrager til et bæredygtigt samfund og et klima i balance. Ambitionen og kvaliteten er på plads, uanset om vi arbejder med mobilitet, buede broer, biodiversitet, klimavenlig asfalt eller på nogle af Danmarks største anlægsprojekter.

I Vejdirektoratet kommer du sikkert på vej. Så hvor vil du gerne hen?

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00