Kulturministeriet søger rigsarkivar, som vil stå i spidsen for Danmarks digitale hukommelse
Rigsarkivet er en offentlig myndighed og kultur- og forskningsinstitution under Kulturministeriet. Rigsarkivet er en bærende kraft i at indsamle og bevare data om det danske samfund og dets udvikling og ikke mindst stille de mange data til rådighed for samfundet.

Om jobbet Som rigsarkivar vil du stå i spidsen for en stærk faglig institution og have det overordnede ansvar for Rigsarkivets samlede virksomhed, såvel økonomisk som fagligt. Rigsarkivet er i gang med en gennemgribende moderniseringsproces med det overordnede mål at sikre en dækkende dokumentation af samfundets udvikling og stille den viden og indsigt til rådighed for alle - både borgere, forskere, journalister og andre offentlige myndigheder. De seneste år har Rigsarkivet fået en række nye forvaltningsopgaver og spiller i stigende omfang en rolle som dataleverandør til andre offentlige myndigheder. Du vil som rigsarkivar få den øverste ledelse af knap 300 medarbejdere fordelt i København, Odense, Viborg og Aabenraa. Du vil derudover have ansvaret for:
 • At fortsætte udviklingen af Rigsarkivet som relevant og efterspurgt dataleverandør med afsæt i borgeres, forskeres og offentlige myndigheders behov
 • At sikre udvikling af den digitale infrastruktur, der understøtter en effektiv indsamling og bevaring af data fra offentlige myndigheder
 • At skabe sammenhæng til andre offentlige myndigheder og politikområder, så Rigsarkivets rolle som en naturlig samarbejdspart styrkes
 • At sikre værdiskabende formidling af den kulturarv, Rigsarkivet har ansvaret for at forvalte
Om dig Vi lægger bl.a. vægt på, at du:
 • Har solid ledelseserfaring, gerne fra en kompleks, politisk styret organisation og har erfaring med politiske beslutnings- og forvaltningsprocesser.
 • Har gennemslagskraft og kan holde fokus på strategi og følgeskab samt evner at formulere og gennemføre ideer og målsætninger
 • Har gode lederevner og kan lede mange forskellige fagligheder og se værdien heraf.
 • Er initiativrig, udviklingsorienteret og har stor viden om anvendelse af data i en digital virkelighed.
 • Veludviklede samarbejdsevner og blik for fælles løsninger på tværs af offentlige myndigheder, interessenter og øvrige samarbejdspartnere.
 • En relevant akademisk uddannelsesbaggrund.
Ansættelsesvilkår Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2023 eller snarest herefter. Stillingen er en fuldtidsstilling og er klassificeret i lønramme 39/løngruppe 3 og besættes på åremålsvilkår for en periode på 6 år. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Det er en forudsætning for ansættelsen som rigsarkivar, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen. Ansøgning Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.kum.dk/job senest den 13. oktober 2022. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen "Søg dette job" nederst på siden. Du bedes foruden ansøgning vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 43-45. Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos departementschef Dorte Nøhr Andersen via sekretær Malene Kildegaard Klepper på tlf. 4139 3954 eller hos afdelingschef Sigrid Dahlerup på 2935 3330. Hvis du har praktiske spørgsmål i forbindelse med din ansøgning eller HR relaterede spørgsmål kan du kontakte HR-Partner Anja Vinther Madsen på 5121 4210 eller på mail amvm@kum.dk Du kan læse mere om 'Rigsarkivet' på www.sa.dk Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
  I Kulturministeriets departement kommer du helt tæt på det politiske arbejde med at sætte regeringens kulturpolitik på dagsordenen. Vi arbejder med kultur til gavn for borgerne, og i departementet får du cirka 120 ambitiøse, kvalitetsbevidste og engagerede kolleger. Departementet ligger i hjertet af det gamle København i en smuk, historisk bygning, hvor du hver dag vil kunne mærke, at der er højt til loftet og korte afstande – både når du skal finde rundt i bygningen, og i forhold til beslutningsgangene.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen