VIA University College - Uddannelsesleder til Pædagoguddannelsen i Aarhus - genopslag
Udviklingsorienteret, visionær og ambitiøs uddannelsesleder søges. Er du passioneret omkring pædagogfaget, og har du visioner for uddannelsen? Brænder du for at være med til at udvikle og forme uddannelsen af morgendagens pædagoger? Så er det måske dig, vi søger!

VIA tilbyder dig at blive en del af et spændende, ambitiøst og udviklingsorienteret uddannelsesmiljø fyldt med 1700 videbegærlige studerende og dygtige medarbejdere og kolleger. Her får du mulighed for at sætte et tydeligt ledelsesmæssigt aftryk på uddannelsen af fremtidens pædagoger og for at sætte pædagoguddannelsen på dagsordenen både lokalt, regionalt og nationalt. Du bliver leder for fire pædagogiske ledere, 80 undervisere og fem administrative medarbejdere. Du skal lede gennem ledere og gerne have erfaring med uddannelses- og forskningsledelse. Du har som uddannelsesleder det overordnede ledelsesansvar for drift og udvikling af såvel pædagogiske som administrative opgaver. Du refererer til uddannelsesdekanen, som du forventes at indgå i et konstruktivt og tæt samspil med. Du skal fortsætte udviklingen af pædagoguddannelsen i Aarhus. Udviklingen foregår i tæt dialog med de pædagogiske ledere, med medarbejderne og ikke mindst med de øvrige pædagoguddannelser i VIA. Pædagoguddannelsen i Aarhus har til huse på VIAs campus i Aarhus C, hvor du som kommende uddannelsesleder får en vigtig opgave med at arbejde med den fortsatte udvikling af campus og det tværprofessionelle samarbejde med især læreruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen, men hvor også samarbejdet med de mange aftagere og interessenter spiller en central rolle. Du kommer bl.a. til at arbejde med udviklingen af pædagoguddannelsen i Aarhus i tæt dialog med de øvrige pædagoguddannelser i VIA, sikre implementering af overordnede strategiske initiativer samt være med til at reformere pædagoguddannelsen (den er på vej). Du får et overordnet ansvar for kvalitet, drift og udvikling af såvel pædagogiske som administrative opgaver og skal sikre et godt lærings-, studie- og arbejdsmiljø i hverdagen for både medarbejdere og studerende. Som uddannelsesleder skal du have mange bolde i luften samtidig og balancere forskellige og undertiden modsatrettede krav i dit ledelsesarbejde. En lederuddannelse kan være en fordel, mens solid ledererfaring - og gerne erfaring med ledelse af ledere - er en forudsætning. Du er nysgerrig og har stærke relationelle og kommunikative kompetencer og stor interesse for at lave god, stærk uddannelse for motiverede og engagerede unge og voksne - på både pædagoguddannelsen, meritpædagoguddannelsen, sporskifteuddannelsen og uddannelsens internationale moduler. Pædagoguddannelsen i Aarhus er dimensioneret til at optage 458 studerende hvert år. Meritpædagoguddannelsen har ved seneste studiestart fået 100 meritstuderende på forskellige forløb. Pædagoguddannelsen i Grenaa er forankret i Aarhus og har et optag på 32 studerende én gang årligt. Yderligere information Du kan læse mere om stillingen i job- og personprofilen. Hvis du derudover har spørgsmål om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesdekan Susanne Tellerup på tlf. 8755 3550 eller partner i Genitor Jesper Lund Madsen på tlf. 2289 8525 eller jlm@genitor.dk. Ansøgningsfristen er den 29. januar 2023. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område​​​​​. Stillingen er uden højeste arbejdstid. Hovedarbejdssted er Campus Aarhus C, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland. Ansættelsessamtaler afvikles den 2. februar og den 9. februar 2023. Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering her. VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
  Om VIA University College
  VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
  VIA i runde tal: 18.800 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 30.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.040 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

  Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering her.
  VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

  Læs mere om VIA University College på www.via.dk


  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen