Vicedirektør til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Vil du være med til at sætte retning for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen? Vil du bidrage til at videreudvikle de videregående uddannelser, forskning og innovation? Kan du lede og skabe resultater i et ministerium med højt tempo, hvor policy, drift og udvikling går hånd i hånd med faglighed og samarbejde? Så er det måske dig, vi leder efter.

Vi styrker hele Danmark gennem uddannelse, forskning og innovation I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at styrke hele Danmark gennem videregående uddannelse, forskning og innovation. Vi bistår ministeren og regeringen med udvikling af uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik. Vi arbejder for at gennemføre regeringens politik på uddannelses-, forsknings- og innovationsområdet, og vi skaber værdi ved at løse vores driftsopgaver effektivt. Om stillingen Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er organiseret i kontorer og centre, fordelt på fire faglige områder, der ledes af hver sin vicedirektør. Den ledige stilling er i området "Videregående Uddannelser og International Mobilitet". Som vicedirektør skal du sætte retning for arbejdet i området, understøtte den løbende politikudvikling, sikre en effektiv drift og at politiske ambitioner og beslutninger omsættes til levedygtige resultater i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med resten af koncernen, uddannelses- og forskningssektoren og øvrige centrale interessenter. Området har fem kontorchefer og omkring 110 medarbejdere placeret i København og Svendborg. Opgaverne omfatter bl.a. den strategiske dialog med de 34 videregående uddannelsesinstitutioner, styring af uddannelsesudbud, prækvalifikation og akkreditering, udvikling af uddannelsernes kvalitet og udvikling, optagelsesområdet, herunder den koordinerede tilmelding, vurdering af udenlandske kompetencer og internationale uddannelsesprogrammer, bl.a. i regi af Erasmus+, samt videre- og efteruddannelsesområdet (VEU). Du træder ind i en velfungerende direktion og får sammen med den samlede ledelse ansvaret for den daglige drift, den strategiske udvikling af styrelsen samt ansvaret for en række tværgående politiske og styringsmæssige opgaver. Som vicedirektør skal du indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriets departement, med øvrige ministerier og styrelser samt eksterne samarbejdspartnere. Du vil referere til Uddannelses- og Forskningsstyrelses direktør og vil være en del af ministeriets koncerndirektion. Det forventes, at du spiller en central rolle i den fortsatte udvikling af koncernen og hele ministerområdet. Yderligere oplysninger om styrelsens og ministeriets organisation samt opgaver mv. kan findes på ufm.dk. Er du vores nye vicedirektør? Vi forestiller os, at du:
 • Har betydelig ledelseserfaring på strategisk niveau og med arbejdet i en politisk styret organisation.
 • Er handlekraftig og skaber resultater - også når vejen til løsninger kan være svær at se.
 • Har høj arbejdskapacitet, godt overblik og en god dømmekraft.
 • sætter en høj faglig standard og skaber rammerne for en organisation, hvor både medarbejdere og ledere udvikler sig.
 • Er god til at skabe velfungerende relationer og et tillidsfuldt samarbejde internt og eksternt.
 • Har indsigt i videregående uddannelser, forskning og innovation og de væsentligste samfundstendenser.
Vores arbejdsplads Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med fokus på resultatskabelse, hvor dine kollegaer er dedikerede og fagligt stærke. Vi prioriterer dialogen og et godt samarbejde, og vi ønsker at være kendetegnet ved en arbejdsplads med trivsel og arbejdsglæde. Vi tager fat og handler på vores viden. Vi er nysgerrige og lader os inspirere af andre. Løn og ansættelsesvilkår Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er klassificeret i løngruppe 2 (svarende til lønramme 38), og ansættelsen vil ske på åremål. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde din sikkerhedsgodkendelse i ansættelsesperioden. Spørgsmål kan stilles til den kommende direktør, Mikkel Leihardt, for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på telefonnummer 7231 8015. Søg stillingen Klik på knappen "søg stillingen" eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Vi skal have din ansøgning, cv og kopi af eksamensbevis senest onsdag den 1. marts kl. 12:00. Vi forventer at afholde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 10 og anden samtalerunde i uge 11. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres kognitiv- og personlighedstest. Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang.
  Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen løfter vi en bred portefølje af faglige og administrative opgaver og projekter, der understøtter videreudvikling af dansk forskning, videnbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser i et godt internationalt samspil på både forsknings- og uddannelsesområdet. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder. Styrelsen har også ansvaret for den ordinære uddannelsesstøtte (SU) og en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende samt ansvaret for drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative it-systemer mv.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen