ALT: Har nedlæggelsen af Den Frie Forskningsfond konsekvenser for ligestillingen?