Mogensen: Jeg er ikke enig i de synspunkter, der tilkendegives i støtteerklæringen til buste-aktionen