EL: Har vi nået smertegrænsen for effektiviseringer på uddannelsesområdet?