Ahlers: Jeg vil se nærmere på lægestuderendes udgifter til transport