Halsboe: Vi ved endnu ikke, hvad fordelingen af udgifter bliver i sagen om huslejeforhøjelse i Mærsk Tårnet