Sundheds- og Ældreudvalget: Kan Danmark selv forske i medicinsk udstyr?