Sundheds- og Ældreudvalget spørger sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, hvor mange produkter af medicinsk udstyr, der i dag er indeholdt i de fire forskellige risikogrupper