Sundheds- og Ældreudvalget spørger sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, hvordan ministeren forholder sig til at indføre en anderledes forældelsesfrist for produktfejl ved medicinsk udstyr, således at der vil kunne ydes erstatning til fejl og skader, der først opdages efter en årrække