Sundheds- og Ældreudvalget spørger sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, om der er sager om medicinsk udstyr og i givet fald hvor mange, hvor produktet er trukket tilbage og hvor patienterne har fået erstatning