V: Hvor lang tid er en typisk dagpengemodtager på dagpenge?