V: Hvor langt er regeringen med en udflytningsplan af uddannelsespladser?