V spørger til beskyttelse af forskningsfriheden i Danmark