Halsboe: Så stor er dimmitendledigheden efter et år