Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wammen: Personoplysninger i Digital Post skal opbevares i servere i Danmark

SVAR:

DIGITAL POST: Finansministeren svarer Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), at lokationskravet medfører, at personoplysninger i Digital Post skal opbevares på servere i Danmark som en integreret del af it-systemet. Metadata, der ikke udgør personoplysninger, vil i tidsbegrænsede perioder kunne opbevares på servere uden for Danmark. Digital Post sørger for stærk kryptering i forbindelse med transporten af digital post fra offentlige afsendere, uanset om meddelelserne indeholder personoplysninger eller ej.

Halsboe: Vi forventer, at cirka 10 procent af sidste årgangs ph.d.'er vil skulle forlænges i tre måneder

SVAR:

FORSINKELSE: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Stinus Lindgreen (R), at regeringen den 27. oktober indgik en aftale om en udvidelse af hjælpepakker, der inkluderer 18 millioner kroner til medfinansiering af de ph.d.-forløb, som universiteterne har besluttet at forlænge som følge af corona. Cirka 10 procent af sidste års årgang forventes at skulle forlænges.

Halsboe: I forhold til sprogpolitik er det et spørgsmål om både og

SVAR:

SPROGPOLITIK: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), at det er positivt, at Københavns Universitet har sat gang i et arbejde med at udvikle en sprogpolitik. Det er en indsats, der skal styrke kundskaber i både engelsk og dansk, og dansk bliver ikke fravalgt.