Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Rosenkrantz-Theil: Jeg ser ikke grund til at ændre reglerne for Ungdomskortet

SVAR:

UNGDOMSKORT: Børne- og undervisningsministeren svarer Jacob Mark (SF) at studerende kan søge om et nyt Ungdomskort til den nye adresse i ugerne op til en flytning, så kortet er klar til flyttedatoen. Nogle trafikselskaber tilbyder desuden en app-løsning, hvor kortet modtages hurtigere. Derfor er der ingen grund til at ændre på reglerne for Ungdomskortet.

Halsboe: Vi ved endnu ikke, hvad fordelingen af udgifter bliver i sagen om huslejeforhøjelse i Mærsk Tårnet

SVAR:

BYGGEKONFLIKT: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Sofie Carsten Nielsen (R), at der arbejdes hårdt på at begrænse de økonomiske konsekvenser, som gerne skulle reducere den endelig regning på Niels Bohr-bygningen og Mærsk Tårnet. Derfor er det ikke afgjort, hvad de endelige udgifter bliver, og hvad fordelingen mellem stat og universiteterne bliver. 

Halsboe: Få midler er øremærket specifikt til arktisk forskning

SVAR:

ARKTIS: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Katarina Ammitzbøll (K), at størstedelen af den offentligt finansierede arktiske forskning ikke bliver udført for midler, som er øremærket specifikt til arktisk forskning. I tabellen oplistes de budgetterede, øremærkerede midler til arktisk forskning i finansloven for 2020.