Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Pind: KU vil øge optaget på medicinstudiet

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren svarer Flemming Møller Mortensen (S), at Region Sjælland og KU har formuleret en hensigtserklæring om at ville øge antallet af studiepladser på medicinstudiet. 

Pind oplyser om planlagte kliniske forsøg

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren oplyser til Sundheds- og Ældreudvalget om de kliniske forsøg, der er planlagt i den kommende tid. Bl.a. et forsøg med HPV-vaccinen.

Pind: Ligningsloven kan forhandles ved overenskomstforhandlinger

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren svarer Uddannelses- og Forskningsudvalget, at international mobilitet for danske forskere er en vigtig forudsætning for forskningens fremtid. Derfor kan Ligningsloven § 33 a forhandles ved de kommende overenskomstforhandlinger i 2018.

Pind: CBS, AAU og ITU får 40 mio. i nye midler

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren svarer Mette Reissmann (S), at regeringen, S, DF, R og SF tilfører 40 mio. i nye forskningsmidler til CBS, AAU og ITU. Det er nye midler - ikke omprioriteringer, og derfor får RUC ikke del i midlerne.

Ellen Trane: EU-regler tillader læger med kortere uddannelse

SVAR:

Sundhedsministeren svare Liselott Blixt (DF), at det gælder af minimumskravene i EU's anerkendelsesdirektiv, at læger med kortere uddannelse end danske læger, kan arbejde i Danmark. Det er dog myndighedernes ansvar at de ansatte læger har de fornødne kompetencer.