Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellen Trane: EU-regler tillader læger med kortere uddannelse

SVAR:

Sundhedsministeren svare Liselott Blixt (DF), at det gælder af minimumskravene i EU's anerkendelsesdirektiv, at læger med kortere uddannelse end danske læger, kan arbejde i Danmark. Det er dog myndighedernes ansvar at de ansatte læger har de fornødne kompetencer.

Pind: Husleje medregnes i Barcelona-målene

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren svarer Mette Reissmann (S), at universiteternes udgifter til husleje også tæller med i forskningsbudgettet og derfor er omfattet af Barcelona-målene.

Pind beder styrelse se nærmere på SEGES-kontrakt

SVAR:

Forskningsministeren har bedt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om at se nærmere på en kontrakten mellem KU og SEGES, som har fået kritik for at stride mod universitetsloven og forvaltningsloven. Det skriver ministeren i et svar til Christian Rabjerg Madsen (S)

Pind ser ikke generelle problemer med forskningsfriheden

SVAR:

Dansk bundplacering i undersøgelse skyldes, at forskningsfriheden ikke er nævnt i Grundloven. Forskningsministeren mener ikke, der er generelle problemer med forskningsfriheden i Danmark, som kalder på lovgivningsmæssige ændringer, skriver han i et svar til Christan Rabjerg Madsen (S).

Pind har ikke taget stilling til taxameterløft

SVAR:

Regeringen har endnu ikke taget stilling til, om den vil gøre taxameterløftet af takst 1 permanent, skriver uddannelses- og forskningsministeren i et svar til sit udvalg.

Pind: Adgang til SU-lån er lige for EU-borgere

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at SU-lån er at betragte som en social fordel og er derfor underlagt EU-kravet om ligebehandling. Regeringen overvejer dog forskellige tiltag, der skal gøre det nemmere at inddrive SU-lån fra udenlandske studerende.