Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Tommy Ahlers oplyser om danske og russiske udviklingsophold

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren svarer Marie Krarup (DF) om antallet af danske og russiske studerende, der tager på udviklingsophold i forbindelse med Erasmus+-programmet. Hhv. 7 danskere og 7 russere var på udveksling i 2017.

Tommy Ahlers vil drøfte karakterbonussens fremtid

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren svarer Pernille Schnoor (ALT), at et flertal i Udvalget om bedre universitetsuddannelser anbefaler at afskaffe 1,08-reglen. Derfor skal 1,08-reglens fremtid drøftes med SU-aftalepartierne efter sommerferien.

Tommy Ahlers vil tale med studerende om stress

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren svarer Eva Flyvholm (EL), at det er en vigtig opgave for uddannelsessystemet at ruste de studerende til det arbejdsliv, som venter dem. Ministeren vil gå i dialog med de studerende og uddannelsesinstitutionerne om stress blandt unge.

Tommy Ahlers: Forskning skal gøre mest mulig gavn for samfundet

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren svarer Mette Reissmann (S), at videnbaseret innovation og iværksætteri er vigtigt.  Regeringen ønsker bl.a. at styrke teknologisk forskning og sørge for, at forskningsbaseret viden bringes i spil i både den private og den offentlige sektor.

Tommy Ahlers oplyser om frafaldne studerende

SVAR:

Uddannelses- og forskningsministeren oplyser til Jakob Sølvhøj (EL) om antallet af studerende, der afbryder en ordinær, videregående uddannelse sent i uddannelsesforløbet og efterfølgende påbegynder en ny, ordinær videregående uddannelse på samme eller lavere niveau.