Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Halsboe: Coronakrisen har også vist universiteternes betydning og relevans for samfundet

SVAR:

CORONA: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Ulla Tørnæs (V), at coronakrisen har været en stor udfordring for universiteterne, men at krisen også understreger universiteternes relevans for samfundet. Ministeriet er i færd med at belyse de økonomiske konsekvenser af eksternt finansieret forskning, som er blevet forsinket på grund af nedlukningen. Ministeren er løbende i dialog med universiteterne om de udfordringer, som coronakrisen har medført.

Halsboe: Det er op til bedømmelsesudvalget af afgøre, hvordan en ph.d.-afhandling skal genbedømmes

SVAR:

BEDØMMELSE: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Michael Aastrup Jensen (V), at bestemmelsen gør det muligt at bedømme en ph.d.-afhandling, som er udarbejdet af en studerende fra en udenlandsk uddannelsesinstitution, der har gennemført studieophold ved en dansk uddannelsesinstitution som led i en samarbejdsaftale. Der er ikke regler for, hvordan en faglig genbedømmelse skal foretages.

Halsboe: Vi har hævet loftet på tandlægeuddannelsen

SVAR:

TANDLÆGEMANGEL: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Astrid Carøe (SF), at hun i 2019 hævede loftet over optaget på tandlægeuddannelsen, så der kan i alt kan optages 200 studerende på bacheloruddannelsen i odontologi fordelt på Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Med det nuværende frafald svarer det til, at der hvert år uddannes cirka. 146 kandidater i odontologi. 

Halsboe: En ny aftale gør det muligt at forlænge tidsbegrænsede ansættelser, der har været forsinkede som følge af covid-19

SVAR:

FORSINKELSE: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Ulla Tørnæs (V), at flere private forskningsfinansierende fonde vil være fleksible i forhold til forskningsprojekter og tidsbegrænsede ansatte forskere som følge af covid-19. Derudover har staten og Akademikerne indgået en aftale, så tidsbegrænsede ansættelser har mulighed for at blive forlænget. 

Rosenkrantz-Theil: Jeg ser ikke grund til at ændre reglerne for Ungdomskortet

SVAR:

UNGDOMSKORT: Børne- og undervisningsministeren svarer Jacob Mark (SF) at studerende kan søge om et nyt Ungdomskort til den nye adresse i ugerne op til en flytning, så kortet er klar til flyttedatoen. Nogle trafikselskaber tilbyder desuden en app-løsning, hvor kortet modtages hurtigere. Derfor er der ingen grund til at ændre på reglerne for Ungdomskortet.