Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Halsboe: SU-styrelsen kommunikerer primært gennem digitale kanaler

SVAR:

SU: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Astrid Carøe (SF), at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes kommunikation med SU-modtagere foregår gennem flere digitale kanaler, men nogle gange er det nødvendigt at kommunikere gennem almindelig postforsendelse.

Halsboe: Der findes ikke en fast definition på en velfærdsuddannelse

SVAR:

UDDANNELSER: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Ulla Tørnæs (V), at der ikke er en fast definition på en velfærdsuddannelse. Uddannelserne til pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske og socialrådgiver er ofte regnet som uddannelserne, der er målrettet arbejde med velfærdsydelser. 

Halsboe: En uddannelssøgendes eventuelle handicap har ikke betydning for muligheden for at blive optaget på en videregående uddannelse

SVAR:

OPTAGELSE: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Kristian Hegaard (R), at en uddannelsessøgendes eventuelle handicap ikke har betydning for muligheden for at blive optaget på en videregående uddannelse. Dog kan der være tilfælde, hvor nogle fag kan være vanskelige at gennemføre med et givent handicap, hvilket kan få betydning for, hvorvidt den enkelte kan færdiggøre uddannelsen.

Halsboe: Flere lovgivningsmæssige tiltag er ikke vejen frem i forhold til at styrke forskningsfriheden i Danmark

SVAR:

FORSKNINGSFRIHED:Uddannelses- og forskningsministeren svarer Anne Honoré Østergaard (V), at forskningsfriheden er beskyttet i den danske lovgivning, og derfor er der ikke behov for yderligere tiltag. Ministeriet har dog igangsat et udvalgsarbejde med fokus på de juridiske gråzoner, der kan opstå i forbindelse med rekvireret forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Halsboe: Coronakrisen har også vist universiteternes betydning og relevans for samfundet

SVAR:

CORONA: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Ulla Tørnæs (V), at coronakrisen har været en stor udfordring for universiteterne, men at krisen også understreger universiteternes relevans for samfundet. Ministeriet er i færd med at belyse de økonomiske konsekvenser af eksternt finansieret forskning, som er blevet forsinket på grund af nedlukningen. Ministeren er løbende i dialog med universiteterne om de udfordringer, som coronakrisen har medført.