Dansk Ungdoms Fællesråd


DUF til forskningsministeren: Unges trivsel skal forbedres

DUF til forskningsministeren: Unges trivsel skal forbedres

DEBAT: Frygten for at vælge forkert og pres for præstationer præger ungdommen. Det er en bunden opgave for vores nye uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, at give en hånd i opgøret med mistrivsel, skriver Chris Preuss.