Grundforskning


DEA: Der er brug for mere risikovillighed i dansk forskning

DEA: Der er brug for mere risikovillighed i dansk forskning

DEBAT: Forskere i dag har større incitamenter til at spille på ”sikre kort” end til at forfølge mere risikofyldte ideer, som kan bane vej for nye videnskabelige og teknologiske gennembrud, skriver Maria Theresa Norn, Mads Fjord Jørgensen og Jeppe Wohlert.

Overblik: Det mener aktørerne om klimaforskning

Overblik: Det mener aktørerne om klimaforskning

DEBAT: Debatten om forskningens rolle i klimaindsatsen er ikke til at komme udenom. Nye løsninger skal findes, men hvordan forskning skal bidrage til grønne løsninger, er der ikke enighed om blandt aktørerne. Læs debattens vigtigste budskaber her.

Kræver adgang til Altinget | Forskningsformidling"