Ph.D


Innovationsfonden: Styrk broen mellem universiteter og erhvervsliv

Innovationsfonden: Styrk broen mellem universiteter og erhvervsliv

DEBAT: Der er behov for, at unge forskere får job i det private erhvervsliv til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Derfor skal universiteter og erhvervsliv blive bedre til at benytte de muligheder, der allerede findes for samarbejde, mener Peter Høngaard Andersen fra Innovationsfonden.

DF: Universiteter og erhvervsliv skal samarbejde om karriereoplsyning

DF: Universiteter og erhvervsliv skal samarbejde om karriereoplsyning

DEBAT: Erhvervslivet efterspørger specialiseret og højt kvalificeret arbejdskraft. Men der mangler et koordinerende samarbejde imellem virksomheder og universiteter, som kan tydeliggøre mulighederne for karriere i det private erhvervsliv, skriver Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

L&F: Der mangler en plan for samarbejde mellem ph.d'er og virksomheder

L&F: Der mangler en plan for samarbejde mellem ph.d'er og virksomheder

DEBAT: Ph.d-studerende kan undgå at ende i en karrieremæssig blindgyde, hvis de får skabt en kontakt til virksomheder gennem konkrete projekter. Universiteterne, forskningsrådene og fonde skal lave en reel plan for at muliggøre den nødvendige kontakt, mener Landbrug & Fødevarer.