Ph.D


Rapport: Universiteterne uddanner rekordmange ph.d.er til et usikkert arbejdsmarked

Rapport: Universiteterne uddanner rekordmange ph.d.er til et usikkert arbejdsmarked

PH.D.: Der er sket en væsentlig stigning i antallet af ph.d.er og antallet af midlertidige postdoc-stillinger. Men i takt med at der uddannes flere, er der kommet færre faste stillinger på universiteterne. Flere ender i erhvervslivet, men bliver ikke uddannet eller vejledt til det.

Kræver adgang til Altinget | Forskningsformidling"
Innovationsfonden: Styrk broen mellem universiteter og erhvervsliv

Innovationsfonden: Styrk broen mellem universiteter og erhvervsliv

DEBAT: Der er behov for, at unge forskere får job i det private erhvervsliv til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Derfor skal universiteter og erhvervsliv blive bedre til at benytte de muligheder, der allerede findes for samarbejde, mener Peter Høngaard Andersen fra Innovationsfonden.

DF: Universiteter og erhvervsliv skal samarbejde om karriereoplsyning

DF: Universiteter og erhvervsliv skal samarbejde om karriereoplsyning

DEBAT: Erhvervslivet efterspørger specialiseret og højt kvalificeret arbejdskraft. Men der mangler et koordinerende samarbejde imellem virksomheder og universiteter, som kan tydeliggøre mulighederne for karriere i det private erhvervsliv, skriver Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).