AAU til Dansk Metal: Grøn omstilling er mere end teknologiske løsninger

REPLIK: Det er tankevækkende, at Dansk Metal ikke ser tværfaglighed som et middel til at nå i mål med den grønne omstilling, skriver en række dekaner fra Aalborg Universitet.

Af Rasmus Antoft, Henrik Halkier, Lars Hvilsted Rasmussen, Henrik Pedersen og Mogens Rysholt Poulsen
Dekaner, Aalborg Universitet

I et debatindlæg i Altinget den 26. oktober argumenterer Dansk Metal for, at politikerne bør styre forskningen endnu mere.

Ligeledes vurderer Dansk Metals erhvervspolitiske chef Henrik Aarestrup, at hvis Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling, skal der bruges flere ressourcer på teknisk-, natur- og sundhedsvidenskabelig forskning, og disse ressourcer skal tages fra humaniora og samfundsvidenskab.

Det er tankevækkende, at Dansk Metal ikke ser tværfaglighed og interdisciplinaritet som et middel til at nå i mål med den grønne omstilling.

Styrke indsatsen i hele værdikæden
Tankevækkende, fordi den politiske melding er, at der er brug for et bredt, tværgående blik, hvis vi skal kunne løse klimaudfordringerne.

Og tankevækkende, fordi Innovationsfonden og Danmarks Frie Forskningsfond i uddelingen af forskningsmidler lægger vægt på, at løsninger til den grønne omstilling, ud over naturvidenskabelige og teknologiske projekter, også omfatter humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning og innovation, der kan bidrage med værdifuld viden relateret til for eksempel adfærd, incitamenter, regulering og markedsforhold.

Både national og international forskning viser, at midlet til at nå i mål med den grønne omstilling er en styrket indsats i hele værdikæden fra strategisk forskning til udvikling og implementering.

Grøn omstilling kræver både teknologiske løsninger og viden om adfærd, incitamenter, regulering, markedsforhold, lederskab, sundhedsrisici, uddannelse osv.

Derfor er forskningen i grøn omstilling på Aalborg Universitet og de øvrige danske universiteter kendetegnet ved, at forskningsmiljøerne på de tekniske og sundhedsmæssige områder arbejder tæt sammen med forskningsmiljøerne på det samfundsmæssige og humanistiske områder.

Samtidig arbejder universiteterne målrettet med at forankre viden og sikre veluddannede medarbejdere i alle karriereled i relevante forskningsmiljøer, så den langsigtede forskningsindsats på det grønne område er mulig.

Tværfaglighed føder nye, originale idéer
Politikere, bevillingsgivere og forskere ved, at den tværfaglige tilgang føder nye, originale idéer, som danner grobund for uopdyrkede muligheder.

Ja, at den skaber de forskningsmæssige gennembrud og løsninger, som adresserer klima, miljø og naturudfordringerne i Danmark og globalt.

Forskningsmæssigt er vejen mod en grøn omstilling ikke, at teknologien tildeles hovedrollen, mens samfundsvidenskab får en birolle og humaniora forvises til kulissen. I stedet er vejen et videnskabeligt samarbejde om den grønne omstilling.

Forrige artikel Aktører: Ny samfundskontrakt skal sikre tryg forskning i danskernes gener Aktører: Ny samfundskontrakt skal sikre tryg forskning i danskernes gener Næste artikel Force Technology: Grøn forskningsmission kræver en hurtigere vej fra ide til marked Force Technology: Grøn forskningsmission kræver en hurtigere vej fra ide til marked