Akademikerne til regeringen: Niveau for forskningsinvesteringer er ikke højt nok

DEBAT: Den nye regering lægger, som den tidligere regering, op til kun at bruge en procent af BNP på forskning. Der er behov for at hæve ambitionerne, for forskning bidrager med løsninger på samfundets udfordringer, skriver Lars Qvistgaard.

Af Lars Qvistgaard
Formand, Akademikerne

Vi står over for store globale udfordringer, der vil forandre den måde, vi indretter vores samfund på og den måde, vi lever vores liv.

Vi skal finde løsninger på klimakrisen, det stigende globale energiforbrug, miljøbelastningen og de demografiske forandringer.

Hvis vi prioriterer forskningen, kan den hjælpe os med at finde frem til de løsninger.

Derfor har vi mere end nogensinde brug for en strategi for forskningens rolle i udviklingen af samfundet - og for de investeringer, der skal til, for at finde nye løsninger på fælles udfordringer.

Behov for en ny national strategi
I Akademikerne har vi derfor taget initiativ til at samle mange af de gode kræfter, som gerne vil arbejde for en forskningsindsats, der for alvor kan bidrage til at løse vores fælles udfordringer.

Formålet er at danne et partnerskab for øgede offentlige forskningsinvesteringer, der kan sætte fokus på behovet for en ny national strategi for forskning, og arbejde for en ambitiøs fremadrettet plan for forskningsinvesteringer.

Under valgkampen støttede flere politikere ideen om en national strategi for forskning. Derfor ser vi frem til, at partnerskabet får en åben dialog med politikerne.

De seneste års politiske prioriteringer harmonerer nemlig ikke med de ambitioner, vi har for dansk forskning.

I en årrække er de offentlige forskningsinvesteringer stagneret, og vi har kun lige kunnet leve op til skiftende regeringers målsætning om at bruge en procent af BNP på forskning.

Hæv ambitionerne for investeringer
Foreløbigt fortsætter den nye regering ad samme vej ved kun lige præcis at afsætte en procent af BNP i dens første finanslovsforslag.

Hvis vi ikke øger investeringerne, så vil vi ikke kunne skabe de resultater og nye løsninger, der skal til for at løse de aktuelle samfundsudfordringer.

Derfor må vi øge ambitionerne og give visionerne forrang for de kortsigtede løsninger, og vi må lægge grunden til samarbejder på tværs af kendte forskningsfelter.

De bedste resultater kommer ikke nødvendigvis ved at gå ad kendte stier, og vi må skabe de rigtige forudsætninger for den nysgerrighed og opfindsomhed, der til alle tider har kendetegnet nye opdagelser og forskningsgennembrud.

Stabile bevilligsaftaler er afgørende
Heldigvis begynder vi ikke fra nul. Arbejdet med globaliseringspuljen i 00’erne viste, hvor stor en styrke det er for dansk forskning, når udvikling på området får topprioritet og bred politisk opbakning.

Resultaterne nyder vi godt af i dag, og danske forskere har siden været i front på mange områder. For eksempel vindmølleeventyret, udvikling af ny medicin og nye metoder på velfærdsområdet.

Det afgørende er langsigtede og stabile bevillingsaftaler, og det bliver en hovedopgave for partnerskabet, at få politikerne med på det.

Investeringer i forskning er nemlig en langsigtet investering i, at vi som mennesker og som samfund bliver sundere, dygtigere, gladere og grønnere.

Forskning skaber fremskridt, og den hjælper os til at forstå os selv og vores omverden, så vi, på baggrund af ny viden og nye løsninger, kan udvikle vores samfund til det bedre.

Forrige artikel Villum Fonden: Excellent forskning sætter klima på dagsordenen Villum Fonden: Excellent forskning sætter klima på dagsordenen Næste artikel Aktører: Regeringen bør ikke vente med investeringer i uddannelse Aktører: Regeringen bør ikke vente med investeringer i uddannelse