Dansk Byggeri: Erhvervsskoler skal tage kampen op med kønsstereotyper

DEBAT: Stereotyperne trives i bedste velgående på landets erhvervsskoler. Derfor er det vigtigt, at køn og mangfoldighed integreres i erhvervsskolelærernes diplomuddannelse, skriver Louise Pihl.

Af Louise Pihl
Underdirektør i Dansk Byggeri

Struktør, ingeniør, bygningskonstruktør eller noget helt fjerde. Det er dem, der skal bygge fremtidens bæredygtige boliger og byer. Vi har mange forskellige medarbejdere i byggeriet, når det kommer til uddannelsesbaggrund. Desværre kan vi ikke sige det samme, når det kommer til køn.

Kun ni procent af medarbejderne i byggeriet er kvinder. Det er en skam, for vi har meget at tilbyde unge uanset køn. Det kan vi heldigvis vise til arrangementer som Girls' Day in Science.

Girls' Day in Science er en national kampagnedag, som Tektanken afholder i samarbejde med blandt andet Dansk Byggeri. Virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner over hele landet slår dørene op for piger fra grundskoler og gymnasier for at vise, at piger sagtens kan vælge traditionelle mandefag.

I år talte anlægsstruktør og kloakmester Nana Holm for eksempel om den regnvandssikring, som hun er med til at skabe, og om hvordan man ikke behøver at være et stort muskelbundt for at tage en faglært uddannelse.

Indgroede traditioner og normer
Vi skal have gjort noget ved det kønsstereotype arbejdsmarked. Både fordi vi om ti år kommer til at mangle 17.000 faglærte alene inden for bygge- og anlægsbranchen, men også fordi det efterhånden er anerkendt viden, at mangfoldige arbejdspladser giver bedre arbejdsmiljø, bedre bundlinje og øger innovationen.

Samtidig ved vi godt, at vi har med dybt indgroede traditioner og normer at gøre. Det kan vi se, når de unge vælger uddannelse. Stereotyperne trives i bedste velgående på landets erhvervsskoler. Kvinder er SOSU-assistenter, og mænd er murere.

Hos Dansk Byggeri har vi taget kampen op. Vi har blandt andet nedsat Byggeriets Kvinderåd, som tidligere i år kom med anbefalinger til, hvordan vi skaber en mere mangfoldig branche. Samtidig har vi sammen med blandt andet 3F, GI og Foreningen Divers startet projektet Boss Ladies, som udfordrer skoler og virksomheder på stereotyperne ved for eksempel at sende piger i praktik som tømrere og brolæggere.

Det er bare ikke nok. Vi har stadig behov for, at flere deltager i samarbejdet. Hvis vi skal have gjort noget ved problemet, handler det ikke kun om frivillige tiltag, der afhænger af ildsjæle og ekstra midler.

Det handler også om de rammer og strukturer, som er rundt om de unge før, under og efter deres valg af uddannelse. Et sted, hvor det for eksempel er tydeligt, er under de unges uddannelse.

Dum og kønsstereotyp jargon
Helt ubevidst reproduceres mange fordommene og stereotyper om køn i undervisningssammenhænge. Sproget om og behandlingen af kvinder har således stor indflydelse på, om eleverne opfatter kvinder som en naturlig del af branchen. Hvis kvinder kun er nogle, der sidder på kontor eller hænger på væggen i de klassiske damekalendere, vil de aldrig blive opfattet som nogen, der sagtens kunne stå på stilladset.

Derfor foreslår vi, at køn og mangfoldighed integreres i erhvervsskolelærerens diplomuddannelse, som det for eksempel er blevet i pædagoguddannelsen. Et eksempel på indhold kunne være, at underviserne skulle reflektere over, hvordan deres egne forestillinger om fag og køn kommer til udtryk i undervisningen igennem sprog, præsentationer og handlinger.

I samme omgang opfordrer vi ledelserne på landets erhvervsskoler til at gå forrest og sikre, at lærlingene på erhvervsskolerne ikke møder en forældet kultur. Det er skolernes opgave at skabe en kultur, hvor både piger og drenge føler sig velkomne, og hvor lærlingene bliver klædt på til at indgå på mangfoldige arbejdspladser.

Der skal være plads til det gode kammeratskab og selvfølgelig også humor, men vi skal væk fra en dum og kønsstereotyp jargon.

Vi skal sikre, at lærlingene ikke bærer en forældet arbejdskultur med sig fra skolerne, men at de har oplevet, at mangfoldighed skaber trivsel.

Forrige artikel Unge forskere: S-løftebrud er en katastrofe for universiteterne Unge forskere: S-løftebrud er en katastrofe for universiteterne Næste artikel Studerende: Husk studietrivslen på finansloven Studerende: Husk studietrivslen på finansloven
Ordførere frygter fald i forskningspenge:

Ordførere frygter fald i forskningspenge: "Det er tudetosset"

EN PROCENT: Dansk økonomi er i tilbagegang på grund af coronakrisens følger, og det betyder en reduktion i forskningsmidler, frygter forskningsordførerne. Politikere fra begge fløje opfordrer til, at ministeren holder budgettet på samme niveau som sidste år.