DFiR-medlem: Innovation handler ikke om virksomhedernes størrelse

DEBAT: Virksomhedernes evne til at være innovative kan ikke længere måles på deres størrelse. Derfor skal innovationsfremmen ikke rettes mod SMV'erne, men mod innovationsmodne virksomheder, skriver Thomas Bech Hansen.

Af Thomas Bech Hansen
Vice President, Force Technology og medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

"Size doesn't matter!"

Heller ikke i det danske innovationsfremme. I hvert fald ikke i samme grad som tidligere.

De seneste år har der været fokuseret på strukturen i dansk innovationsfremme. De tre finansierende parter, Højteknologifonden, Rådet for Teknologi og Innovation og Det Strategiske Forskningsråd, er blevet nedlagt, og Danmarks Innovationsfond er etableret i stedet.

Den er nu evalueret, og der er gennemført et eftersyn af Tech-Trans-indsatsen.

Erhvervsfremmeindsatsen er under omlægning, og evalueringsturen er kommet til innovationsfremmesystemet.

De presserende spørgsmål
Men hvordan omlægger man strukturer uden at kende strategien for dansk innovation, og hvordan lægger man strategien uden at kende sit formål?

Derfor må det første spørgsmål være: Hvem skal innovationsfremmesystemet være til for? Det korte svar er dem, der har mest gavn af det. Hvem er det?

Det spørgsmål forsøgte Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) tidligere i år at besvare på baggrund af en analyse af, hvem der reelt har gjort brug af systemet de seneste år, og om de har haft gavn af det.

Resultaterne viste, at virksomheder, der gør brug af innovationsfremmeindsatsen, har en højere arbejdsproduktivitet end virksomheder, der ikke gør brug af indsatsen. Helt op til 25 procent højere arbejdsproduktivitet.

Men analysen viste også, at det ikke er virksomhedens størrelse, der har betydning hverken for dens brug eller gavn af innovationsfremmesystemet. Indtil nu har små og mellemstore virksomheder (SMV'er) været målgruppen.

Vi har antaget, at de på grund af størrelse ikke havde samme muligheder som store virksomheder og derfor havde brug for hjælp. Med globaliseringen og ikke mindst digitaliseringen har det billede forandret sig markant.

Små startups besidder stærke videnskompetencer, mens store og traditionelle virksomheder omvendt kan have langt sværere ved at adoptere ny viden og teknologi.

Behov for en fokuseret målgruppe
I Danmark er 95 procent af virksomhederne SMV'er. Alene derfor kan de ikke være målgruppen. Selvom det måske er godt for businesscasen "dansk innovation" med alle virksomheder som målgruppe, er den for ufokuseret.

Derfor har DFiR anbefalet, at innovationsfremmen fokuseres mod de innovationsmodne virksomheder. IMV'er frem for SMV'er.

Det kræver kapacitet at kunne arbejde succesfuldt med vidensinstitutioner, mere end det kræver størrelse. Kapaciteten kan komme fra, at man er i markeder, der konkurrerer internationalt med stort pres på forandring.

Den kan komme fra, at man selv har egne FoU-aktiviteter eller en ledelse, der evner at prioritere langsigtet udvikling i en hverdag med kortsigtet drift.

Succesfuldt udbytte af innovationsfremmen fordrer, at brugerne besidder en vis kapacitet. Derfor skal innovationsfremmen ifølge DFiR i fremtiden målrettes efter behovene hos de innovationsmodne virksomheder.

Samtidig skal erhvervsfremmen medvirke til at modne nye kandidater til innovation ved at bygge kapacitet op i virksomheder med potentiale til at blive nye IMV'er.

Det er blot en af anbefalingerne fra DFiR om fremtidens målgruppe for innovationsfremmeindsatsen (jf. DFiR's hjemmeside).

Vi skal finde vores egen model
I 1946 etableredes SAS, og selskabet har stået ikonisk som et Premium brand i international luftfart. Mange fly, mange ruter, bonusprogrammer, høj service og kvalitet.

Noget tilsvarende gør sig gældende for den danske erhvervsfremme-, og forsknings-og innovationsstruktur. Dansk forskning og innovation er et Premium brand.

Men dansk forskning og innovation må ikke gentage SAS' historie, da omverdenen forandrede sig, og målgruppen skiftede behov. Disruption før vi vidste, at disruption fandtes.

Mange økonomier styrker forsknings- og innovationsindsatsen – og blandt andet det irske, hollandske og svenske innovationssystem udfordrer os i toppen af europæisk innovation. Vi skal finde vores egen model som modsvar.

Hvis målet er at omsætte mere forskning til innovation og skabe flere innovative virksomheder, er midlet at satse på IMV'erne.

Evnen til at være innovativ handler ikke længere om størrelse, men om kapacitet.

Forrige artikel Rambøll i opråb til S og DF: Vi skal ikke lukke SU-kassen for udenlandske studerende Rambøll i opråb til S og DF: Vi skal ikke lukke SU-kassen for udenlandske studerende Næste artikel AAU-rektor: Vi mangler politiske broer mellem erhverv og viden AAU-rektor: Vi mangler politiske broer mellem erhverv og viden
Seruminstituttets øverste direktør fratræder sin stilling

Seruminstituttets øverste direktør fratræder sin stilling

FRATRÆDELSE: Siden december har seruminstituttets øverste direktør, Mads Melbye, været fritaget for tjeneste grundet mistanke om uregelmæssigheder. Nu fratræder han sin stilling blot en uge efter Kammeradvokatens anbefaling mod en tjenestemandssag.