Djøf: Nedskæringer vil besværliggøre fastholdelse af udenlandske studerende

DEBAT: De sociale fællesskaber på studierne kan være afgørende for at skabe grobund for, at udenlandske studerende bliver i Danmark efter aflevering af specialet. Men udsigten til nedskæringer på universiteterne kan gøre det svært at skabe sociale fællesskaber, skriver Wenche Quist.

Af Wenche Quist
Forsknings- og uddannelsespolitisk chef, Djøf

Altingets debatstafet om udenlandske studerende i Danmark viser med al tydelighed, at det er svært at være uenige om værdien af udenlandske studerende i Danmark.

Ligesom de færreste bestrider værdien af, at danske studerende rejser til udlandet et eller flere semestre og får erfaring i at begå sig i udlandet.

For den enkelte er det en berigelse.

Og for virksomhederne er det helt centralt, at de kan rekruttere arbejdskraft med de rigtige kompetencer på tværs af landegrænserne.

Værdi at møde andre studerende
Netop i lyset af virksomhedernes behov for dygtig og veluddannet arbejdskraft, er det naturligvis afgørende, at vi kan formå at få udenlandske studerende til at blive i Danmark, når de har afsluttet deres uddannelser.

Selv om for mange i dag forlader Danmark efter endt uddannelse, viser analyser, at udenlandske studerende allerede nu samlet set giver en kontant bonus på bundlinjen for det danske samfund. Og selvfølgelig for virksomhederne. En bonus, der vil vokse, når vi får flere til at blive.

Men det giver også en selvstændig værdi, at man allerede som studerende møder studiekammerater med en anden baggrund en selv.

Det er sundt at få udfordret egne vaner og forestillinger om, hvordan verden hænger sammen og ser ud. At sprogkundskaberne så også bliver styrket, er kun en ekstra fordel.

Og når man som dansk studerende eller færdig kandidat selv bevæger sig ud i verden på et tidspunkt, har man et netværk og måske viden om, hvordan arbejdsmarkedet og dagliglivet fungerer i andre lande.

Sociale fællesskaber er vigtige
Partnerskabet mellem erhvervsorganisationer, universiteter, faglige organisationer og studerende for fastholdelse af internationale studerende har formuleret 29 glimrende anbefalinger, som kan bidrage til at få flere til at blive i Danmark.

En af anbefalingerne handler om at inkludere de internationale studerende i faglige og sociale fællesskaber.

Jeg tror, det er helt afgørende, at man allerede i studietiden føler sig velkommen i Danmark og blandt danskerne på studierne, hvis man for alvor skal overveje at blive i Danmark, når specialet er afleveret og godkendt.   

Fra Djøfs studielivsundersøgelser ved vi, at mange danske studerende har problemer med stress og ensomhed. Tre ud af fire vurderer, at de har et godt socialt studiemiljø på deres uddannelse.

Men hver 10. oplever det modsatte. Hver femte døjer med ensomhed på studiet. Og to ud af tre har i høj eller nogen grad problemer med stress.

Samtidig ved vi, at studerende, der engagerer sig i det faglige og sociale fællesskab på studierne, er gladere og mere tilfredse. Og vi er ikke i tvivl om, at god trivsel også er en forudsætning for ens læringsudbytte.

Det er også påfaldende, at mere end hver femte i Djøfs studielivsundersøgelse påpeger, at det er svært at finde plads til noget så essentielt, som at man kan mødes med sin læsegruppe på universitetet.

Tallene er nedslående. For selv om lidt flere oplever et godt socialt studiemiljø, og færre føler sig ensomme på studierne, siden vi begyndte at spørge ind til problemstillingerne, er det stadig alt, alt for mange, der mistrives under deres uddannelse.

Uddannelserne skal ikke udsultes
En målrettet indsats for at skabe rammer og vilkår, der fremmer de faglige og sociale fællesskaber, vil derfor være til gavn for både danske og udenlandske studerende.

Det er en opgave, vi som faglig organisation bidrager til at løfte. De studerendes egne organisationer skal være bevidste om opgaven. Og universiteterne skal selvfølgelig også medvirke til at skabe de rigtige rammer.

Og ikke mindst har Folketinget en kæmpe opgave i at sikre, at uddannelserne ikke bliver udsultet, så der er ressourcer til andet end en skrabet undervisning.

Det er godt og helt nødvendigt, at regeringen vil afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelserne. Det er derfor også yderst bekymrende, at regeringen ikke lægger op til at forsætte det særlige taxametertilskud til humaniora og samfundsvidenskaberne.

Universiteterne står derfor over for at skære yderligere 290 millioner kroner på disse to områder.

Det vil gøre det ekstra svært at skabe et godt fagligt og socialt fællesskab. Og dermed direkte modvirke alle de gode intentioner om at få flere udenlandske studerende til at blive i Danmark.

Forrige artikel Aalborg Universitet: Klimaudfordringer kalder også på humanistisk forskning Aalborg Universitet: Klimaudfordringer kalder også på humanistisk forskning Næste artikel Professionshøjskolen UCN: Vi ser fare­signaler i styringen af uddannelserne Professionshøjskolen UCN: Vi ser fare­signaler i styringen af uddannelserne
DEA: Dimittender i krisetider risikerer velstandstab

DEA: Dimittender i krisetider risikerer velstandstab

DEBAT: Ringere jobmuligheder i krisetider kan få nyuddannede til at tage job med en lavere løn, end hvis der ikke var recession. De fagligt svageste rammes hårdest, skriver Tobias Højgaard Lindeberg og Kristian Thor Jakobsen.