Eksperter efter SSI-rapport: Usædvanlige og grove fejl fra direktør

GROFT: Beskyldningerne i Kammeradvokatens rapport om undersøgelsen af Statens Serum Institut er bemærkelsesværdigt stærke, mener en række eksperter, Altinget har talt med. Mads Melbyes advokat udtaler, at rapporten i bedste fald kan bruges til at tænde op i brændeovnen med.

Mandag fik offentligheden indblik i resultatet af de undersøgelser, Kammeradvokaten har lavet af Statens Serum Institut (SSI) siden december 2019, hvor administrerende direktør Mads Melbye blev sendt hjem af Sundhedsministeriet.

Det resulterede i en over 300 sider lang rapport og en anbefaling om en tjenestemandssag mod Mads Melbye, som Kammeradvokaten anbefaler at afskedige.

Sundheds- og Ældreministeriet havde bedt Kammeradvokaten undersøge en række forhold om inhabilitet og sammenblanding af Seruminstituttets og personlige økonomiske interesser samt mulige problemer med dataoverførsler i forskningssamarbejder.

Login