Elbæk: Det er tid til eksperimenter, hvis vi skal løse samfundets udfordringer

DEBAT: Vi når kun vores mål, hvis vi tør tage chancer og lede efter løsninger, som vi endnu ikke kender. Derfor skal politikerne smide hæmningerne og turde give den fri forskning en større chance, skriver Uffe Elbæk (ALT).

Af Uffe Elbæk (ALT)
Afgående politisk leder for Alternativet

Vi hører ofte politikere sige, at tiden ikke er til eksperimenter.

Vi skal være trygge ved det Danmark, vi kender.

Vi må ikke gamble med velfærdssamfundet. Eller skatteborgernes penge.

Vi skal gøre Danmark bedre, men langsomt.

Og med små skridt. Konservativt.

Vi skal være modige
Det overrasker sikkert ikke nogen, at jeg og Alternativet er lodret uenige.

Faktisk tror vi slet ikke, at man hjælper hverken skatteborgerne eller velfærdssamfundet, hvis man ikke tør tage fat – sådan for alvor – på de udfordringer, vi står over for.

Og vi står over for kæmpemæssige udfordringer globalt. Jeg tænker selvfølgelig først og fremmest på klimaudfordringen, men det er ikke kun klimakrisen, vi skal løse.

Verden, som vi kender den i dag, er under forandring. Mangt og meget er under pres.

Klimaet, miljøet, biodiversiteten, teknologien og vores relationer – mellem mennesker og mellem natur og mennesker.

Vi befinder os i en tid, hvor vi har brug for nye teknologiske landvindinger, der både giver svar på de udfordringer, vi kender, og dem, vi endnu ikke kender – og som vi endnu ikke har set konsekvensernes fulde omfang af.

Det betyder, at det er på tide at smide hæmningerne. Vi skal være kreative, nysgerrige, innovative og frem for alt modige.

Det gælder på alle niveauer i samfundet, men i særdeleshed i forskningsverdenen.   

Fri forskning skal opprioriteres
Vi er nødt til at investere i den frie forskning og give forskere, fonde og Universiteter incitamenter til at være mere risikovillige.

Og det er et ansvar, som hele det forskningsmæssige økosystem bærer på sine skuldre. Politikere, fonde – offentlige og private – universiteter og forskere.

Politisk skal vi have modet til at sætte vores offentlige fonde og universiteter fri og have tillid til, at fagligheden ved bedre.

Vi skal opprioritere den frie forskning og sørge for, at den politisk udpegede forskning kommer med så frie rammer som muligt. Og så skal vi sørge for, at universiteterne har de basismidler, der er brug for, til at drive forskningsmiljøer i verdensklasse.

Vores fonde og universiteter skal til gengæld have modet til at skabe gode rammer for den risikovillige forskning.

Det vil sige et opgør med rigide pointsystemer, hvor forskere belønnes for og måles på antal publikationer, og en ansøgnings- og bevillingsproces, som ikke favorisere det kendte og sikre, men giver plads til potentielle nybrud og fejlskud.        

Tid til eksperimenter
Sidst, men ikke mindst, har forskerne selv et ansvar for at være modige i deres tilgang til forskningen og tænke frit i stedet for at lade sig presse af de kasser og systemer, der er givet på forhånd.

Det skal give anerkendelse i miljøet, når man går efter den gode idé, og det er i høj grad op til forskerne selv at skabe den kultur.

Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at de små skidt også er vigtige og ofte er afgørende for vores udvikling. Men vi skal indrette vores system, så vi også har plads til den risikovillige forskning.

Det kræver, at vi tager ansvar på alle niveauer af det forskningsmæssige økosystem.

Vi har mere end nogensinde brug for det.

Og i Alternativet mener vi, at tiden i den grad er til eksperimenter.

Forrige artikel Fond: Samfundet skal mærke gevinst­erne af den banebrydende forskning Fond: Samfundet skal mærke gevinst­erne af den banebrydende forskning Næste artikel Aktører: Studerendes trivsel skal tænkes sammen med læringsindsatser Aktører: Studerendes trivsel skal tænkes sammen med læringsindsatser