Fond: Samfundet skal mærke gevinst­erne af den banebrydende forskning

DEBAT: Dansk forskning er i verdensklasse. Men vi kan blive bedre til at få forskningen ud at gøre nytte i samfundet. Viden skal omsættes til konkret værdi som nye forretningsmodeller og produkter, skriver Tore Duvold.

Af Tore Duvold
Konstitueret direktør, Innovationsfonden

Med den globale opvarmning som en altoverskyggende samfundsudfordring står behovet for risikobetonet og potentielt banebrydende forskning mere klart end nogensinde før.

At have mod til at holde hånden under de idéer, som kan virke vilde, ja måske ligefrem uvirkelige, men som rummer et stort potentiale for vores samfund, er en del af Innovationsfondens DNA og formål.

Fonden er netop sat i verden for at løfte en del af risikoen ved vigtige, men omkostningstunge forsknings- og innovationsprojekter, så de når længere og bliver attraktive for enten private investorer, markedet eller når helt frem til at blive implementeret i samfundet som nye løsninger.

Diversitet giver bedre innovation
Forskning er i sin grundessens risikofyldt, og vejen er sjældent lige.

Så når vi investerer i projekter, følger vi dem aktivt, og vi sørger samtidig for, at der er plads og agilitet nok til, at vejen kan bugte sig – så længe den peger mod målet.

For at øge kvaliteten og "vildskaben" i projekterne opfordrer vi til diversitet i forsknings- og innovationsteams. Mangfoldighed og tværfaglighed i teams er en stor styrke, når der skal tænkes nyt.

For eksempel viser forskning, at kønsdiversitet giver bedre teamdynamikker og sikrer en højere grad af kreativitet og bedre problemløsning. Arbejdet bliver simpelthen bedre, når der er en bedre balance mellem kønnene. Større diversitet er lig med bedre innovation.

Det er imidlertid ikke i kvaliteten af forskningen, vores største udfordring ligger, for i Danmark kan vi bryste os af at producere forskning i verdensklasse.

Den store udfordring ligger derimod i at få omsat den fremragende forskning til konkret værdi for samfundet.

Det blev igen slået fast for nyligt i en rapport fra et internationalt ekspertpanel, der har foretaget en grundig gennemgang af det danske innovationssystem på foranledning af EU-Kommissionen.

For at høste det fulde potentiale af vores forskningsmæssige førerposition skal vi ganske enkelt blive meget bedre til at få vores viden til at leve ude i samfundet.

Få viden omsat til konkret værdi: Nye forretningsidéer. Nye patenter. Nye produkter.

Klimamål kræver nybrud
Her spiller vi i Innovationsfonden en afgørende rolle som brobygger mellem viden og forskning på den ene side og virksomheder og iværksættere på den anden. Især når det gælder de mere dristige idéer og innovationsprojekter.

Vi øger risikovilligheden hos landets virksomheder ved at understøtte deres medvirken til, at forskning kommer ud og gør gavn i virkeligheden – hvad enten det gælder klimakampen, forbedret velfærd gennem teknologier som kunstig intelligens og robotter eller en mere sammenhængende kollektiv trafik gennem digitalisering.

Netop fordi vi har nogle store overordnede samfundsudfordringer, som vi gerne vil have, at forskerne byder ind på, skal vi turde at sætte en retning for forskningen i Danmark.

Men vi kan aldrig bestille den. Det må altid være op til aktørernes egne initiativer.

Hvis vi skal nå regeringens ambitiøse mål om at sænke vores samlede CO2-udledning med 70 procent om ti år – og det skal vi – så er risikovillig forskning ikke bare et delmiddel.

Det er selve nøglen.

Der er bred enighed om, at vi i skrivende stund faktisk slet ikke kender de teknologier, der skal gøre CO2-målet til virkelighed.

Særligt de sidste procenter bliver svære. Og kommer til at kræve teknologier, metoder og løsninger, som endnu ikke findes.

De skal opfindes. Af risikovillige forskere i samarbejde med innovative virksomheder.

Og Innovationsfonden står klar til at investere i de risikofyldte projekter – fordi de har et tydeligt potentiale for det danske samfund – og resten af verden.

Forrige artikel Fond: Vejen til mere risikovillig forskning er et solidt forskningssystem Fond: Vejen til mere risikovillig forskning er et solidt forskningssystem Næste artikel Elbæk: Det er tid til eksperimenter, hvis vi skal løse samfundets udfordringer Elbæk: Det er tid til eksperimenter, hvis vi skal løse samfundets udfordringer