Force Technology: Grøn forskningsmission kræver en hurtigere vej fra ide til marked

DEBAT: Får vi ikke skabt en hurtigere vej fra forskningside til markedet, får vi heller ikke skabt en hurtig grøn omstilling, der kan afbøde klimaforandringerne, skriver Thomas Bech Hansen.

Af Thomas Bech Hansen
Vice president, Force Technology

De fleste kender anekdoten om Kennedy, der i 1961 for første gang besøgte Nasas hovedkontor, spørger en pedel, hvad han laver, og får svaret, at han er med til at sende mennesket til månen.

Anekdoten er interessant, fordi den illustrerer, hvad en stærk fælles vision kan:

Få alle til at løbe i samme retning og yde deres bedste, fordi formålet er klart og ambitiøst.

Det er derfor kun en fordel, at politikerne i disse år forsøger at gøre forskningen og innovationen mere missionsdrevet.

Faktisk tror jeg, vi bedst kan løse nogle af vores største problemer, hvis vi får et fælles ’man on the moon’-projekt, som det danske forsknings- og innovationssystem kan arbejde sammen om.

Ideelt skaber det måske også mere holdånd og mindre ukonstruktiv konkurrence at være sammen om et fælles mål. 

Resultater kræver tid
Derfor er jeg umiddelbart heller ikke bekymret over regeringens udmelding om at øremærke 750 millioner kroner til grøn forskning. Jeg ville være mere bekymret, hvis de ikke gjorde det.

Vi står med en kæmpe udfordring, og det kræver handling og samarbejde - noget en fælles forskningsmission kan være en del af svaret på.

Men når vi taler om den grønne omstilling som løsningen på klimakrisen, taler vi ofte om, at ny teknologi skal fikse problemerne og samtidig skabe arbejdspladser, vækst og velstand som sidegevinst. Det lyder da også paradisisk og problemfrit!

Men virkeligheden er, at vi i dag er temmelig langsomme til at omsætte ny forskning og viden til konkrete produkter og teknologier, der kan anvendes på markedet og gøre en forskel – for eksempel for den grønne omstilling.

Det viser blandt andet rapporten og anbefalingerne, som det internationale ekspertpanel præsenterede sidste år for Regeringen.

Det er velbeskrevet, at Danmark er blandt de førende lande i verden, når det gælder om at tilvejebringe ny viden, men vi kan blive langt bedre til at omsætte den viden til succesfulde og markedsgodkendte forretninger.

Hurtig vej til markedet
Derfor starter missionen et andet sted.

Vi skal væk fra en lineær opfattelse af innovation, hvor der er for langt fra grundforskning til samfundsrelevante løsninger, og vi er nødt til i en helt anden grad at få syvmilestøvlerne på, hvis vi vil have innovation, udvikling og teknologi, der kan løse morgendagens problemer.

Vi kan forske nok så meget på det grønne område, men hvis vi ikke får skabt en hurtigere vej fra idé til marked, får vi heller ikke skabt en hurtig grøn omstilling, der kan afbøde klimaforandringerne. Og når det gælder klimaet, er tiden ved at rinde ud.

Så ja tak til missionsdrevet forskning, der retter sig mod de store fælles udfordringer. Men en hurtigere vej til markedet er en forudsætning for, at missionen lykkes.

Forrige artikel AAU til Dansk Metal: Grøn omstilling er mere end teknologiske løsninger AAU til Dansk Metal: Grøn omstilling er mere end teknologiske løsninger Næste artikel Aktører: Krisetider viser behovet for investeringer i stærke forskningsmiljøer Aktører: Krisetider viser behovet for investeringer i stærke forskningsmiljøer