Fra fond til forsker: Effekten af træning under kemoterapi og graviditet undersøges

FONDE: Seniorprofessor Jesper Frank Christensen modtager fem millioner kroner fra Trygfonden til at undersøge effekten af fysisk træning for patienter med kræft i spiserør eller mavesæk. Professor Bente Merete Stallknecht modtager knap fire millioner til et projekt, der tester to forskellige inventioner, som implementerer fysisk aktivitet i gravides hverdag.

Seniorforsker Jesper Frank Christensen, der arbejder i Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, har modtaget fem millioner kroner fra Trygfonden. 

Donationen går til undersøgelse af effekten af fysisk træning for patienter med kræft i spiserør eller mavesæk.  

I dag modtager patienter med kræft i spiserør eller mavesæk 12 ugers kemoterapi forud for operation for at gøre deres tumor nemmere at bortoperere. Mellem ti og tyve procent af patienterne ender dog med aldrig at blive opereret, fordi de i løbet af de 12 uger enten har progression i deres sygdom, bliver for fysisk svækkede eller dør. 

Projektet ønsker derfor gennem et lodtrækningsforsøg at undersøge, hvorvidt 12 ugers fysisk træning – samtidig med kemoterapien – kan forbedre patienternes chancer for at komme igennem deres operation med færrest mulige komplikationer og derved opnå bedre overlevelseschancer. 

Effekten af indsatsen skal primært måles på, hvor mange patienter der ikke når frem til operation som følge af sygdomsprogression, fysisk svækkelse eller død inden da.

Fysisk aktivitet under graviditet
Bente Merete Stallknecht, professor og prorektor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet, har modtaget en donation på 3.848.660 kroner fra Trygfonden.

Donationen går til hendes projekt FitMum, der tester to forskellige inventioner, som implementerer fysisk aktivitet i gravides hverdag. Mere end seks ud af ti gravide kvinder i Danmark lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mindst 30 minutters fysisk aktivitet om dagen. 

En tidligere undersøgelse har vist, at gravide føler sig utrygge ved at være fysisk aktive, og at dette bliver en hindring for at dyrke motion. 

I denne undersøgelse testes to forskellige interventioner. Den ene er en struktureret superviseret holdtræning, blandt andet spinning og svømning, og den anden er motiverende rådgivning om fysisk aktivitet understøttet af sundhedsteknologi. 

De langsigtede perspektiver ved, at gravide kvinder dyrker mere motion, er en forbedret generel sundhedstilstand både for mødre og børn samt færre komplikationer under graviditet og fødsel.

Forrige artikel Stævnet forskers kollegaer: Bæredygtigt Landbrug vil svække ytringsfriheden Stævnet forskers kollegaer: Bæredygtigt Landbrug vil svække ytringsfriheden Næste artikel Dansk Byggeri: Erhvervsskoler skal tage kampen op med kønsstereotyper Dansk Byggeri: Erhvervsskoler skal tage kampen op med kønsstereotyper
Hurtigere genåbning sikrer ikke fremtiden for ph.d.-studerende

Hurtigere genåbning sikrer ikke fremtiden for ph.d.-studerende

UDLØB: Der er fortsat uklarhed om, hvor finansieringen til korttidsansatte forskere, der er forsinket på grund af coronakrisen, skal komme fra. Det kræver handling, mener medunderskriver af åbent brev, der i sidste uge opfordrede til at åbne universiteterne yderligere.