Jens Henrik Thulesen Dahl fortsætter som ordfører: Vi skal have en national strategi for forskningsområdet

INTERVIEW: Jens Henrik Thulesen Dahl skal fortsat være uddannelses- og forskningsordfører for Dansk Folkeparti. Ud over at arbejde for en fælles retning med en national forskningsstrategi vil han sikre dansk som et levende forskningssprog og bedre rammer for studerende med handicap.

Dansk Folkeparti fordelte ordførerskaber i august, og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) er endnu en gang udpeget som ordfører for uddannelse og forskning. Med sine otte års erfaring som forskningsordfører er DF-politikeren en erfaren herre på området. Han har ønsket at fortsætte som ordfører, fordi han tror på, at resultater kan skabes ved ”det lange seje træk”.

”Jeg har været ordfører for området siden 2011 og oplevet, at jeg ved en vedvarende indsats har kunnet skubbe til f.eks. udviklingen af droner og robotter. Jeg mener, at jeg kan bidrage til at sikre en kontinuitet i den politiske tilgang til området, som jeg mener er vigtig,” siger han.

National forskningsstrategi
Ordførerens vigtigste dagsorden er at få sat en fælles retning for dansk forskning.

”Helt overordnet vil Dansk Folkeparti og jeg arbejde for, at vi får en national strategi for forskningsområdet. Det er afgørende for, at vi kan få bedst muligt udbytte af de mange ressourcer, som bruges på forskning i Danmark,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl og fortsætter: ”Som delelement heri er den nationale strategi for droner og robotter, som på min foranledning er aftalt i sidste års finanslovsaftale om forskningsreserven.”

Forskningsværdikæde og dansk som levende forskningssprog
Ifølge Jens Henrik Thulesen Dahl skal den frie forskning prioriteres, men samtidig skal vi ikke glemme værdien af strategisk forskning. ”For Dansk Folkeparti er det vigtigt at sikre en balance mellem frie og strategiske forskningsmidler. Der er behov for at sikre hele værdikæden fra den helt frie forskning til den produktrettede forskning i den anden ende,” siger forskningsordføreren.

”Samtidig har jeg og Dansk Folkeparti fokus på at sikre dansk som et levende forskningssprog,” fortsætter han.

”Desuden vil vi fokusere på dels at sikre, at SU til 'vandrende arbejdstagere' holdes inden for den aftalte ramme, og på dels at sikre rammer for studerende med handicap, som gør, at det kun er deres evne til at tage uddannelse, som kan begrænse dem – ikke deres handicap,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

,

Forrige artikel Signaturprojekter skal øge erfaringerne med kunstig intelligens i kommuner og regioner  Signaturprojekter skal øge erfaringerne med kunstig intelligens i kommuner og regioner Næste artikel Overblik: Det mener aktørerne om internationale studerende Overblik: Det mener aktørerne om internationale studerende
DEA: Dimittender i krisetider risikerer velstandstab

DEA: Dimittender i krisetider risikerer velstandstab

DEBAT: Ringere jobmuligheder i krisetider kan få nyuddannede til at tage job med en lavere løn, end hvis der ikke var recession. De fagligt svageste rammes hårdest, skriver Tobias Højgaard Lindeberg og Kristian Thor Jakobsen.