Omprioriteringsbidrag fører til fyringer i Uddannelses- og Forskningsministeriet

TILPASNING: Sidste uge blev 43 ansatte afskediget, mens 19 ubesatte stillinger blev nedlagt i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Over de næste par år vil flere årsværk blive skåret væk, fortæller departementschef Agnete Gersing. 

Færre ansatte vil fremover have deres gang i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I starten af september blev 43 årsværk således varslet afskediget, mens 19 ubesatte stillinger er nedlagt på tværs af styrelser og departement.

Ministeriet oplyser, at der ikke har været tale om en såkaldt grønthøster. Ministeriet har derimod gennemgået alle opgaver i alle kontorer.

Login