Rektor: Giv kvinder STEM-færdigheder, der hvor de faktisk uddanner sig

DEBAT: En overset vej til at sikre flere kvinder STEM-kompetencer er at integrere mere teknologi i de uddannelser, kvinderne vælger, skriver Lene Dammand Lund.

Af Lene Dammand Lund
Rektor, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering

Ønsket fra politikere og erhvervsliv om flere STEM-kompetencer, særligt til kvinder, er ikke blevet overhørt i uddannelsessektoren.

Der har været en betydelig indsats de senere år, hvor midler og opmærksomhed er gået til STEM-uddannelserne, men udviklingen går langsomt.

Eksempelvis har en aktuel indsats på IT-Universitetet ført til, at man har øget antallet af kvindelige studerende til 34 procent mod 25 procent i 2014.

Det generelle antal af studerende, der søger mod STEM-uddannelser, er tilsvarende kun langsomt stigende.

Flyt kompetencerne, ikke kvinderne
Det er svært, og det tager tid at flytte studerendes uddannelsesvalg.

Måske er tiden kommet til, at vi vender problemstillingen om. Hvis ikke vi kan få kvinderne i stort tal til at vælge de klassiske STEM-uddannelser, så må vi lægge flere STEM-kompetencer i de uddannelser, de rent faktisk søger - der hvor det giver mening.

Bestræbelserne på at uddanne flere kvinder til STEM-kompetencer bygger på den antagelse, at de skal guides ind på de kendte STEM-uddannelser. Men faktisk er der uddannelser med et teknologisk indhold, blandt andet arkitektuddannelserne, som afviser rigtig mange kvindelige ansøgere.

Arkitektuddannelserne er klassificeret som STEM-uddannelser, men er samtidig også det man vil kalde en STEAM-uddannelse – hvor ”A” står for Arts, og man altså kombinerer kreative, humanistiske fagligheder med ny videnskab og teknologi.

Det er en vej, som vores politikere allerede har blik for, når de i forbindelse med tildeling af midler på forskningsreserven har valgt at styrke de kunstneriske uddannelser med særbevillinger til bæredygtige løsninger.

Opkvalificer søgte uddannelser
Også i England går man denne vej. The Royal College of Arts (RCA) i London har fået omkring 500 millioner kroner til at understøtte en ambitiøs plan om at styrke koblingen af design og naturvidenskab i et nyt flagskibsprojekt.

Endelig har formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, for nylig taget initiativ til et nyt europæisk projekt ”New European Bauhaus”.

Når man fra politisk side ikke har villet øge udbuddet på STEAM-uddannelser, skyldes det, at man har haft blikket stift rettet på dimittendledigheden.

Det bør man også have, men når dimittendledighed løses ved, at man lukker færre ind på arkitekt- og designuddannelserne, går man glip af muligheden for at give flere unge STEM-kompetencer, her i blandt de mange kvinder på disse uddannelser.

Hvis man, samtidig med at man skruede op for optaget, som i England, øgede uddannelsernes teknologiske indhold ved at investere i ny teknologi på værksteder osv., ville de også komme hurtigere ud på arbejdsmarkedet.

Lad os derfor se på, hvilke af de uddannelser, som kvinder søger imod, som vi meningsfuldt kan give større adgang til og opkvalificere med de nyeste STEM-kompetencer.

Forrige artikel Direktører: Lad os styrke samarbejdet mellem sundhedsuddannelserne Direktører: Lad os styrke samarbejdet mellem sundhedsuddannelserne Næste artikel Forsker: Ligestilling på universiteterne kræver effektive handlingsplaner Forsker: Ligestilling på universiteterne kræver effektive handlingsplaner