Studerende til ny minister: Tag os med på råd, når udfordringerne skal løses

DEBAT: Ideen, om at den næste generation skal være bedre uddannet end den forrige, harmonerer ikke med de nedskæringer, som politikerne har indført for uddannelserne. De studerende vil høres og har syv ønsker til en ny minister, skriver Johan Hedegaard Jørgensen.

Af Johan Hedegaard Jørgensen
Formand, Danske Studerendes Fællesråd

Kære nye minister, velkommen til det vigtige hverv med at stå i spidsen for Danmarks videregående uddannelser!

Vi studerende glæder os til at møde dig og arbejde sammen for et bedre uddannelsessystem.

Uddannelse er et af de stærkeste redskaber, vi har til at forandre samfundet til det bedre og udligne ulighed og magtforskelle.

Fri og lige adgang til kvalitetsuddannelse er et grundvilkår i vores samfund, men efter mange års forsømmelse og fejlslagne reformer er der tid til en grundig oprydning, og området trænger til en kærlig hånd.

En giftig cocktail
Vores uddannelser har de sidste mange år lidt af en række dybt skadelige reformer samt massiv underfinansiering, og konsekvenserne er til at tage og føle på.

Fremdriftsreformen presser studerende hurtigt igennem, og uddannelsesloftet fjerner vores mulighed for at vælge om efter endt uddannelse.

De tegner sammen en giftig cocktail, der presser unge til at komme hurtigt igennem uddannelsessystemet, samtidig med at vi skal vælge rigtigt første gang.

Den stress og tvivl, de reformer skaber, rammer langt ud over vores videregående uddannelsessystem og påvirker unge, lang tid før vi sætter vores ben på universitetet.

Vi ser i undersøgelse på undersøgelse, at mistrivsel, stress og ensomhed er kraftigt stigende overalt i vores uddannelsessystem, og vi står med et ansvar for at sikre, at langt færre unge fremadrettet ikke får ondt i livet af at tage en uddannelse.

Pas på humanioras budgetter
De massive nedskæringer, der har foregået de sidste fire år, udgør et andet presserende problem, for kvalitet og finansiering hænger desværre sammen.

De cirka 8,6 milliarder, der er skåret på vores uddannelser siden 2015, betyder mindre feedback, større hold og mindre kontakt med vores undervisere. Især taxameterfinansieringen af humaniora og samfundsfag er urealistisk lav, og en permanentliggørelse af taxameterløftet bør gøres med det samme, hvis ikke bunden skal slås helt ud af universiteternes budgetter.

Nedskæringerne harmonerer meget dårligt med idealet om, at at den næste generation bør blive bedre uddannet end den forrige, og vi er derfor nødt til at sikre en gradvis genfinansiering, så vi ikke i fremtiden får en ringere uddannet befolkning.

Efter adresseringen af vilkårene inden for uddannelserne er det enormt vigtigt, at du som minister sikrer, at alle, uanset baggrund, fortsat har adgang til at tage en uddannelse.

De sidste fire år har budt på konsekvente angreb på vores levevilkår, og noget af det første, Esben Lunde gjorde som minister i 2015, var at nedlægge SU-rådet, der har eksisteret siden 1970.

I tråd med dette arbejder et udvalg, uden en eneste studerende, lige nu på at undersøge vores SU. Forringelser i SU’en rammer socialt skævt og risikerer at fjerne muligheden for at tage en videregående uddannelse for mange unge.

Der er boligproblemer for unge
Ligeledes presses vi studerende økonomisk hårdt af stigende boligpriser, og den lave dækningsgrad i de større studiebyer betyder, at mange unge kæmper med at finde tag over hovedet under studiestart.

Selv om det ikke er inden for dit ministerium, har boligforholdene stor betydning for muligheden for at tage en uddannelse og er en betydelig kilde til frafald på vores uddannelser.

I samarbejde med Boligministeriet og kommunerne i de større studiebyer bør der lægges en langsigtet plan for at sikre betalelige studieboliger til Danmarks studerende, også i fremtiden.

Sidst, men ikke mindst, bør dimensioneringen af internationale studiepladser ophæves. Internationale studerende er en gevinst for både studiemiljøet, det faglige indhold og ikke mindst for statskassen.

Disse problemer skal løses
Som du kan læse, er der en lang række af udfordringer, men vi håber, du vil gå til dem med oprejst pande og huske at tage os studerende med på råd. Derfor har vi sammenfattet syv ønsker til dig, som vi håber, du vil arbejde med de kommende år:

  • Erstat fremdriftsreformen med en trivselsreform 
  • Afskaf uddannelsesloftet, og udvid mulighederne for at vælge om undervejs i studiet
  • Stop omprioriteringsbidraget, og invester i uddannelse
  • Gør forhøjelsen af taxameteret for humaniora og samfundsfag permanent
  • Nedlæg SU-skyggeudvalget, og genopret SU-rådet 
  • Byg flere betalelige studieboliger − øg dækningsgraden
  • Stop dimensioneringen af internationale studiepladser.

Forrige artikel Ny forskningsalliance: Fremtidens arbejdspladser og grønne løsninger kræver forskning Ny forskningsalliance: Fremtidens arbejdspladser og grønne løsninger kræver forskning Næste artikel L&F til den nye regering: Styrk den grønne forskning og innovation L&F til den nye regering: Styrk den grønne forskning og innovation