Marts 2018

Torsdag 22. marts

KL. 13:00
 • Dialogmøde: Utilsigtede hændelser

  Styrelsen for Patientsikkerhed afholder dialogmøde for forskere om potentialet for forskning i data om utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

KL. 13:00
 • Royalt besøg til åbningen af Food Nations nye Visitor Centre

  Food Nation er et privat-offentligt partnerskab, der skal styrke den danske fødevareklynges markedsføringsstemme i udlandet. 

Fredag 23. marts

KL. 10:00
 • Salen: Universitetsloven (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love (L 183).

KL. 10:00
 • Salen: Borgerforslag om afskaffelse af uddannelsesloftet (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe uddannelsesloftet (B 82).

April 2018

Fredag 6. april

KL. 9:30
 • Temadag: Akvakultur og teknologieksport

  Landbrug og Fødevarer inviterer til temadag om en ny fælles plan for eksport af danske teknologier og løsninger inden for akvakultur.

Tirsdag 10. april

KL. 16:30
 • Konference: Overlegenhed i Cyberspace

  På konferencen vil man diskutere cyberforsvar og dets potientiale, begrænsede succes og den nye amerikanske strategi. 

Onsdag 11. april

KL. 10:00
 • Konference: Kvalitet, læring og trivsel i skole og dagtilbud

  Kvalitet i skole og dagtilbud er til diskussion, når Nationalt Center for Skoleforskning afholder deres årlige konference.

Tirsdag 17. april

KL. 19:30
 • Foredrag om genteknik

  Bogi Eliasen, manden bag genbanken FarGen, fortæller om genkortlægning.

Onsdag 18. april

KL. 9:00
 • Konference: Building Green Aarhus

  Konferencen Building Green Aarhus sætter fokus på udviklingen inden for bæredygtigt byggeri. 

Torsdag 19. april

KL. 9:30
 • Konference på DPU: Professionsoprør?

  DPU inviterer til konference om, hvilke typer kritik der rører på sig blandt velfærdsprofessionerne. 

KL. 9:30
 • Altinget netværk: Hvad er op og ned?

  På dagens møde i Altingets miljønetværk, vil der være fokus på de miljøregnemodeller, der har været på dagsordenen som følge af en række sager, der har rejst tvivl om forskningens uafhængighed. 

Maj 2018

Tirsdag 1. maj

 • Altinget netværk: Altingets årlige forskningsdøgn

  Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. 

Onsdag 2. maj

KL. 14:00
 • Debatarrangement: Bæredygtigt landbrug uden GMO

  Det Etiske Råd inviterer sammen med det norske Bioteknologirådet til debatten: Hvordan får vi et bæredygtigt landbrug i fremtiden – kan det lykkes uden GMO?

Søndag 27. maj

KL. 13:00
 • Nordisk international konference om implementering og praksis

  En række aktører afholder i samarbejde en nordisk international konference med fokus på implementering og praksis. Her vil forskere og praktikere fra privat og offentligt regi på social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedsområdet mødes om oplæg og vidensdeling. 

Oktober 2018

Onsdag 31. oktober

KL. 15:00
 • Altinget netværk: Effektfuldt samarbejde

  Altingets forskning- og innovationsnetværk inviterer til debat og oplæg med Bo Stjerne Thomsen, Global Head of Research i LEGO Fonden og Niels Østergaard, Senior Director i Research and Development i Arla Foods Ingredients.