Januar 2019

Onsdag 23. januar

KL. 10:15
 • Temadag: Det nære sundhedsvæsen

  Danske Regioner afholder i samarbjede med Aarhus Universitet temadag om forskningens betydning i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

KL. 13:00
 • Debat: Styrket familierettet indsats for små børns trivsel

  DEA inviterer til debat om Småbørnsløftet, og hvordan man styrker familierettede indsatser, der skal understøtte små børns udvikling og trivsel.

KL. 13:00
 • Debat: Småbørnsløftet

  VIVE og Mødrehjælpen vil deltage i debatterne til arrangementet Småbørnsløftet.

Torsdag 24. januar

KL. 10:00
 • Symposium: Tidlig sporing af kræft

  Forskere og læger inviterer til konference om tidlig detektion af kræft. 

Mandag 28. januar

KL. 9:30
 • Konference: Borgerinddragelse i forskning

  På konferencen vil der blive talt om, hvor borgerinddragelse i dansk forskning er på vej hen.

Tirsdag 29. januar

KL. 9:00
 • Konference: Sund aldring

  Der afholdes international konference om innovation inden for sund aldring.

Onsdag 30. januar

KL. 9:30
 • Konference: Skoleelevers basale færdigheder

  DPU holder konference om skolelevers basale færdigheder under overskriften "Er basis i orden?" og forskere fortæller om, hvordan lærere og elever bedst sikrer de basale færdigheder for fremtiden.

KL. 12:00
 • Konference: Kønsidentitet i sundhedsvæsenet

  KONFERENCE: Sundhedstyrelsen afholder international konference om, hvordan variationer i kønskarakteristika påvirker den enkelte, pårørende, og hvordan dette mødes i sundhedsvæsenet. 

KL. 12:00
 • International konference: Variationer i kønskarakteristika

  Sundhedsstyrelsen inviterer til international konference, som skal øge åbenhed og viden omkring variationer i kønskarakteristika.

Torsdag 31. januar

KL. 9:30
 • Konference: Videokonsultationer på sundhedsområdet

  Odense Universitetshospital m.fl. inviterer til konference om brugen af videokonsultationer i sundhedssystemet.

KL. 9:30
 • Konference: Videokonsultation

  MedWare, Sundhedsekspressen og Welfare Tech afholder konference om videokonsultation med deltagelse af eksperter og forskere på området.

KL. 13:00
 • Arrangement: Sundhedsinnovation

  Center for Velfærdsteknologi, Innoflex, Life Science Innovation og LT Automation afholder arrangement med fokus på innovation i den danske sundhedssektor.

KL. 14:00
 • Afskedsreceptioner: Journalisthøjskolens rektor Jens Ofto Kjær Hansen

  Rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Jens Otto Kjær Hansen går med udgangen af januar 2019 af efter 16 års ansættelse, heraf 11 år som rektor, og i den anledning inviterer formanden Lisbeth Knudsen til reception.

KL. 16:30
 • Arrangement: Film og Forskningsdage

  Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Cinemateket afholder Docs & Talks – Film og Forskningsdage, hvor der bliver vist og debatteret dokumentarfilm.

Februar 2019

Mandag 4. februar

KL. 14:00
 • Konference: FN's 17 verdensmål

  Aarhus Universitet inviterer til konference om FN's verdensmål. Connie Hedegaard deltager.

Tirsdag 5. februar

KL. 14:30
 • EDU-days: Messe om studie og praktik i udlandet (København)

  EDU afholder Danmarks største messe om studie- og praktikophold i udlandet.

Onsdag 6. februar

KL. 9:00
 • Konference: Microsoft og DEA stiller skarpt på STEM i folkeskolen

  Microsoft har i samarbejde med tænketanken DEA lavet en analyse af børns interesse for naturvidenskabelige fag. På denne konference præsenteres konklusionerne, og der lægges op til debat om, hvordan man vækker og fastholder unges interesse for naturvidenskab. 

KL. 13:00
 • Projektbørs: Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på AAU

  Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet søger samarbejdspartnere i forbindelse med forårets projektarbejde på tre af instituttets uddannelser.

KL. 14:30
 • EDU-days: Messe om studie og praktik i udlandet (Aarhus)

  EDU afholder Danmarks største messe om studie- og praktikophold i udlandet.

Onsdag 27. februar

KL. 9:00
 • Kursus: Skolehaver i teori og praksis

  Københavns Universitet afholder kursus om etablering og drift af for eksempel bihold, grøntsags- og frugtdyrkning eller anlæggelsen af større skolehaver, som kan indgå i en læringsmæssig kontekst.