April 2019

Tirsdag 16. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Flytninger til og fra udlandet" af Danmarks Statistik

  "Flytninger til og fra udlandet" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Fredag 12. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Udsatte børn og unge" af Danmarks Statistik

  "Udsatte børn og unge" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Torsdag 11. april

KL. 12:30
 • Bisættelse: Fhv. EU-direktør, civilingeniør Bruno Hansen (77)

  Bruno Hansen var direktør i EU-Kommissionens generaldirektorat for forskning i sundhedsvidenskab, bioteknologi og fødevarer fra 1993 til 2003.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Forskning og udvikling" af Danmarks Statistik

  "Forskning og udvikling" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Arbejdsstandsninger" af Danmarks Statistik

  "Arbejdsstandsninger" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Onsdag 10. april

KL. 18:30
 • Indvielse: Pandaerne er kommet til Københavns Zoo

  Der er officiel gallaåbning for pandaernes anlæg i Københavns Zoologiske Have. Dronning Margrethe, kronprinsesse Mary og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) være til stede.

Mandag 8. april

KL. 13:00
 • Seminar: Brug af biomasser i fremstillingen af bæredygtige ingredienser

  DTU Fødevareinstituttet inviterer til seminar om forskning i fremstilling af bæredygtige ingredienser. 

Torsdag 4. april

KL. 9:00
 • Konference: Tandfaglige Dage

  Tandlægeforeningen inviterer til konferencen og fagmessen Tandfaglige Dage, hvor der både vil være oplæg, kurser og udstillere. 

Onsdag 3. april

KL. 13:00
 • Konference: Menneskerettigheder

  Institut for Menneskerettigheder inviterer i samarbejde med KU, DUF og Dmjx til konference om den demokratiske samtale på de sociale medier. Lisbeth Knudsen og Jonas Christoffersen byder velkommen, og der vil være debat med blandt andre Tom Jensen. 

Mandag 1. april

KL. 10:00
 • Høring: Bedre optagelsessystem til de videregående uddannelser

  Uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers, sætter fremtidens optagelsessystem til debat ved en offentlig høring på Christiansborg.

Marts 2019

Fredag 29. marts

KL. 15:00
 • Debat: Fremtidens Europa efter brexit?

  Frit Forum afholder debatarrangement om Europas fremtid efter brexit. Spidskandidaterne Jeppe Kofod (S), Morten Løkkegaard (V) og Pernille Weiss (K) deltager.

KL. 10:00
 • Salen: Universitetsloven med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring med videre (L 201).

Torsdag 28. marts

KL. 9:00
 • Konference: Arena Summit 2019

  Arena Summit 2019 er et mødested for mere end 1000 beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både offentlige, private og frivillige organisationer. 

Tirsdag 26. marts

KL. 16:00
 • Webinar: Global sygdomsovervågning ved hjælp af spildevandsanalyser

  Analyser fra spildevandsprøver fra over hele verden kan bruges til at overvåge forekomsten af antibiotikaresistens og smitsomme sygdomme.

KL. 9:30
 • Konference: Skoleelevers basale færdigheder

  DPU holder konference om skolelevers basale færdigheder under overskriften "Er basis i orden?" og forskere fortæller om, hvordan lærere og elever bedst sikrer de basale færdigheder for fremtiden.

KL. 9:00
 • Konference: Indsamlingsordninger og nye sorteringsstandarder

  Dakofa afholder konference om indsamlingsordninger og nye sorteringsstandarder for husholdningsaffald. 

KL. 9:00
 • Pressemøde: Præsentation af sundhedsaftale

  Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterer sundhedsaftale.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Alle kurser" af Danmarks Statistik

  "Alle kurser" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Erhvervsrettede kurser" af Danmarks Statistik

  "Erhvervsrettede kurser" offentliggøres af Danmarks Statistik.

 • Konference: Fødevaresikkerhed og fuldgenomsekventering

  Konferencen i Paris stiller skarpt på, hvordan brugen af fuldgenomsekventering kan øge fødevaresikkerheden, være med til at forebygge sygdom og bruges i udbrudsefterforskning