Stort fremskridt for arbejdet med at gøre fremstillingen af ammoniak bæredygtig


En forskergruppe på det amerikanske Stanford University og DTU har tænkt utraditionelt for at finde alternative metoder til fremstilling af ammoniak uden brug af de store mængder energi fra fossile brændstoffer, der anvendes i dag. Det er lykkedes ved at nytænke den elektrokemiske proces.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget